februari 22, 2006

tack Gud för Alexander Bard

"Den enväldige maestron Alexander Bard är inte intresserad av ´ödmjukhet eller godhet på Elit´, kvaliteter han finner fåniga. Han tipsar om vad man ska skriva om: ´Du får gärna prata skit om personer som inte är medlemmar på Elit. Hat är en fantastisk känsla´ ... Alexander Bard ´vill ha mer onds­ka, dört, skvaller, förtal´. länk
Klicka på länken och läs mer! Artikeln i DN ger oss en alldeles lysande inblick i de onda andarnas aktivitet i Sverige. Journalister, författare och kulturpersonligheter som sitter i TV:s pratsoffor och andra TV program - många är samma andas barn. De är människor som tillsammans i slutna och hemliga rum eggar varandra till synd och ondska för att sedan på ett lite försiktigare och listigare sätt föra ut samma synd och ondska till svenska folket.

Och spindeln i nätet är Alexander Bard.

Och om du till äventyrs inte visste det så var Alexander Bard i mitten av 80-talet talesman för Church of Satan. Han var den första i Sverige som offentligt började att sprida ärkesatanisten LaVeyas tankar. Och den insiktsfulle som lyssnar till Bard när han uppträder i olika forum uppfattar tydligt och omedelbart det satanistiska budskapet som den mannen fortfarande sprider så fort han öppnar munnen eller skriver något.

Alexander Bard är ett underbart och starkt redskap i Guds vredes förrådsrum. Genom den mannens verksamheter låter Gud svenska folket alltmer förblindas och förhärdas i synd och ondska, och därmed mogna för dom och helvetets eld.

Tack Gud för att du brukar honom som en piska i din Allvisa och Allsmäktiga hand. Och därefter ska Du döma honom.