februari 08, 2006

ät gärna fet mat

"Den hittills största och av alla erkänt bästa studien visar ingen som helst effekt av att äta mindre fett." länk

Uppdatering 9/2: Även en svensk studie visar detsamma.

Människorna har låtit lura sig i decennier av alla dessa hälsoprofeter och hälsoprofitörer. Och många människor tror faktiskt att de själva kan råda över sina liv och sina dagars längd på denna jord med matens hjälp. Men maten kan inte frälsa människan.

Nej, sjukdom och död är ytterst bestämt av Allsmäktig Gud. Varje människas livsdestination ligger i Guds hand. Varje människa har sin egen resa som är bestämd av Gud. Därför hjälper det inte om man så äter endast salladsblad hela sitt liv - man kan varken förlänga eller förkorta sina dagars antal ändå under denna av Gud vredesdrabbade livsvandring.

Förgänglig mat betyder lite, själens väl betyder allt:

Ack, om ändå de förtappade ville lyssna på Jesus Kristus:

"Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."
Markusevangeliet 7: 18-23