februari 02, 2006

SVT försvarar mer sex och våld

"Den allmänna utvecklingen mot större tolerans när det gäller sex- och våldsskildringar speglas även i SVT:s fiktionsutbud. - Det ligger i uppdragets natur att spegla samhället. Förändras samhället, följer förändringarna med i programutbudet. Sedan är det också människornas efterfrågan som styr utbudet." länk
Detta säger SVT-ombudsmannen Claes Elfsberg. Tydliga besked. SVT ska visa mer sex och våld helt enkelt därför att människorna efterfrågar det.

Han säger också:

"Man ska inte använda TV för att få folk att tycka något i en viss sak."

Med andra ord, TV ska ge folk vad de vill ha och ska inte påverka. Allt är naturligtvis galenskap. Men han måste säga så för hur ska han annars kunna försvara allt detta utökade inflöde av sex och våld i programutbudet?

Svenska folket vill ha våld, otrohet, blod, mord, skräck, homosex, svordomar, hat, fräckhet, hädelse - och därför ska man ge dem det. Det är SVT:s sataniska filosofi.

Detta visar oss att Satan är en aktiv intelligens i tillvaron. Och Gud har fördunklat och perverterat förståndet hos människorna. Gud utlämnar syndarna till mörka tankar.

Det vi ser är ett uttryck för Guds vrede.

------------

I ett rättfärdigt land visas endast sådana TV-program som aktivt påverkar människorna till att älska Gud och sin nästa. Inget som påverkar människorna negativt får produceras eller sändas.