februari 04, 2006

Äntligen är Riket slut

Riket har gått på bästa sändningstid och är ett familjeprogram. Hundratusentals barn och ungdomar följer med vad vuxna människor gör och vad de säger och hur de uppför sig när de leker.

Såg ni det sista avsnittet igår? T.ex. när de fyra stod där på var sin stubbe med tre musköter på axlarna och hela tiden förtalade varandra och kränkte varandra och hatade varandra. Det pågick rätt länge.

Vardagsrummen i de svenska hemmen fylldes av svart rök, av hat och elaka och demoniska ord. Barn fick se och lära hur vuxna svin beter sig mot varandra.

SVT vill inte vara en folkuppfostrare säger SVT:s tittarombudsman Claes Elfsberg så sött. Och ändå är man just det. Det är förstås omöjligt för SVT att inte vara det. Media och i synnerhet TV är det som formar människornas karaktärer i ett land. Innan TV och radio fanns så var det kyrkan och kyrkbacken som formade människorna och deras sinnen.

I ett rättfärdigt land skulle naturligtvis sådana där satanistprogram som Riket vara förbjudna, och skulle bara en droppe av ett sådant giftinnehåll lyckas ringla sig ut väsande i etern så skulle de ansvariga straffas och de som uppfört sig som svin i rutan skulle pryglas.