februari 09, 2006

KG Hammar och Muhammedsteckningarna

När man ser effekterna av Ecce Homo och vet att syftet är att provocera framstår utställningen som oansvarig, säger K G Hammar.

Så hade en god och rättfärdig gudsman talat om den utställning som hädade Jesus Kristus.

Men han sa icke så. Ärkebiskop KG Hammar försvarade istället offentligt Elisabeth Ohlssons hädelseutställning om Jesus när det begav sig.

När det däremot gäller Muhammedsteckningarna säger nu den där ärkebiskopen:

"När man ser effekterna av teckningarna och vet att syftet är att provocera framstår publiceringen som oansvarig, säger K G Hammar." länk

I hädelsefrågan står med andra ord KG Hammar på Allahs och koranens sida och inte på Guds och Bibelns sida.