februari 10, 2006

KG Hammar erkänner

Vänsterpolitikern och Ärkesekularisten KG Hammar bekänner idag sin sekulära tro i DN-kultur, sid 4:

"För mig finns inget alternativ till det sekulära samhället."