februari 13, 2006

Göran Persson talar ut

Statsministern om Muhammedkarikatyrerna:

"När man attackerar religionen så attackerar man också en del av den personliga identiteten och därmed blir förtrycket och förödmjukelsen så tydlig och påtaglig. Därav den våldsamma reaktionen, säger statsminister Göran Persson." länk

På samma sätt "attackerar man en del av den personliga identiteten" när man hånar och hetsar mot t.ex. etniska minoriteter eller homosexuella. Men dessa grupper kan då vända sig till lagen och domstolarna. Ur den aspekten blir statsministerns uttalande intressant. Om dessa grupper får hjälp och stöd från lagen att skyddas mot svåra kränkningar som "attackerar den personliga identiteten", varför ska inte aktiva religionsutövare erbjudas detta stöd? För de kan uppleva precis samma attack mot den personliga identiteten.

"Hädelse mot Gud var straffbart i Sverige i mer än 400 år ... I den så kallade missgärningsbalken från år 1734 infördes formellt dödsstraff för hädelser. Så här löd lagen: Vilken som av uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar Gud, hans heliga ord och sakramenten miste livet. År 1864 avskaffades dödsstraffet för hädelse i Sverige och påföljden ändrades till fängelsestraff, nu med tillägget att förbudet även gällde gäckeri av gudstjänsten. År 1951 döptes hädelselagen om och man talade istället om trosfrid som en rättighet för alla." DN 12/2-06, Fokus, sid 18.

Sverige behöver åter få en lagtext som speglar 1734 års innehåll.