februari 05, 2006

forskarna kan inte frälsa

"Nu anser sig de brittiska klimatforskarna Giles Harrison och David Stephenson ha hittat belägg för att strålning från rymden - åtminstone till en del - kan förklara varför jorden blir allt varmare." länk
Dessa forskare framlägger ännu en hypotes till varför jordens medeltemperatur blir varmare. Självklart finns det vetenskapliga förklaringar, men bakom och bortom dessa finns Guds vilja. Gud har bestämt att skaka om jorden ordentligt, då viftar Han lite lätt med ett finger och temperaturen höjs någon grad, med ohyggliga konsekvenser för jorden och dess invånare.

Forskare kan möjligen ge förklaringar till vissa dramatiska skeenden på jorden. Men moraliskt och andligt är de blinda och kan därför inte ge mänskligheten det som den mest av allt behöver - frälsning från Guds vrede.

Bön och omvändelse är det enda som kan beveka den Allsmäktige. Inte så att oundvikliga vredesdomar över mänskligheten stoppas, men så att enskilda själar räddas.