februari 08, 2006

FN, EU, OIC = kränk inte!

"Vi anser att pressfrihet förpliktigar till ansvar och omdöme och borde respektera alla religioners tros- och lärosatser." länk
FN, EU och den Islamiska konferensen (OIC) uppvisade en rörande enighet i ett gemensamt yttrande mot en svensk häxas fotografier föreställande en homosexuell Jesus (Ecce Homo).

Skämt åsido, Den Kristna Tron och Jesus Kristus får man överallt i världen håna och smäda och häda. Men nu gällde det några skämtteckningar om Muhammed, och då är det något helt annat, då reagerar hela världen med avsky.

Och denna reaktion beror i sin tur på att muslimer runt om i världen skjuter och skriker och bränner och hotar.

Kristna beter sig emellertid inte så, och det är främst det som gör att en gudlös värld under Guds vrede kan fortsätta att skrattande häda och smäda Den Kristna Tron i det offentliga rummet.