februari 24, 2006

Fanatiska svenska feminister

Stanley Kurtz i Nationalreview ger en ypperlig sammanfattande historisk exposé av den svenska rabiata feminstanden som besätter Sverige - artikel -.

Sverige "is the center of world feminism" skriver han.

Så är det. Vi som bor i Sverige får en unik inblick i en satanisk strategi. Vi får här i Sverige bevittna en födelseprocess av den djävulska feministbaby som snabbt kommer att växa och yngla av sig och betäcka en rätt stor del av världen.

Satan hatar allt vad Gud skapat och alla Guds ordningar. Dit hör givetvis en av Guds vackraste ordningar - det heliga äktenskapet mellan man och kvinna.

Eftersom Sverige har valt sekularismens avgud och förkastat Gud och hans eviga lagar så låter Han människorna här förhärdas till sina hjärtan så de inte blir mottagliga för rättfärdigheten utan istället blir öppna för demoniskt inflytande.

Detta är en mäktig Guds vredesakt.

Prisad vare Gud!