februari 20, 2006

Drömsamhället - feminism

Har precis sett klart SVT:s program Drömsamhället där feminismen behandlades. Det var dystert att se det där programmet som i korta ordalag beskrev den sataniska feminismens intåg i Sverige. Vi hade det ju så bra. Kvinnorna var hemma och skötte man och barn och hemmet.

Men sen började eländet. Kvinnan fick rätt att rösta. Hon fick rätt att utbilda sig. Hon behövde inte längre någon förmyndare. Det blev inte längre tillåtet för mannen att aga henne. Daghemmen kom så att kvinnan skulle kunna börja arbeta. Och hon började kräva lika lön för lika arbete. Och så där höll det på.

Det var fruktansvärt deprimerande att se hur Guds eviga skapelseordning demonterades på punkt efter punkt.

Ett rättfärdigt land skulle spola tillbaka bandet och föra kvinnan tillbaka till hem och spis och barnafödande och framför allt till underordnande under mannen överallt och alltid. Möjligen med undantaget att agaförbudet kan få vara kvar.

--------------------------------

Ett samhälle som Gud är vred på får trotsiga och arroganta tjejer och kvinnor, och kvinnor i maktställning.

Det är för våra synders skull som feminismens andemakt tillåts härja och söndra och plåga i ett land.