februari 01, 2006

DN ledaren

"Angreppen på Jyllands-Posten får inte leda till rädsla för att kritisera - eller satirisera - islam eller någon annan religion." länk
Detta är en nyckelmening i DN ledaren idag när den kommenterar "den sorgliga soppan" kring Jyllands-Postens karikatyrteckningar.

Skulle DN har strukit "eller satirisera" hade de haft rätt. Kritisera religioner eller Den kristna Tron låter sig nämligen göras.

Men satir innebär i princip detsamma som hån och hädelse och får inte förekomma i en rättfärdig stat. Och så länge den sekulariserade världen inte begriper och accepterar det kommer vi att angripa dem.