februari 02, 2006

Boris Benulic

Boris Benulic har i dag en mycket bra och läsvärd krönika på tidningen Metro (pdf) sid 5, om karikatyrteckningarna och arabländers reaktion.

Och ändå förstår han inte. Han försvarar rätten att "öppet kritisera" religioner. Men det är inte kritik som muslimerna är upprörda över. Det är inte det som är pudelns kärna vad gäller arabvärldens heta reaktion.

Det är hånet och hädelsen. Där går gränsen. Boris krönika gör det åter klart att sekulariserade människor har oerhört svårt att fatta det mest elementära i religioners väsen. Och det beror antagligen på att de själva aldrig fått känna av vindraget från den andliga och eviga världen.