februari 07, 2006

att blanda ihop korten

"Förra året anmäldes 1 100 fall av misshandel mot barn mellan noll och sex år. Antalet fall av barnmisshadel har ökat stort de senaste åren. Och oftast är det barnets mamma eller pappa som slår." länk
Artikeln där bl.a. barnombudsmannen citeras är en riktig villervalla. Man gör ingen skillnad på barnmisshandel och barnaga i uppfostran.

De flesta föräldrar i världen och nästan alla staters lagar ger föräldrar rätt att aga sina barn. Men ingen stat tolererar misshandel av barn.

Svenska myndigheter och politiker sätter likhetstecken mellan misshandel och aga, och därmed manipulerar man och lurar svenska folket.

Barnmisshandel är från Satan. Barnaga är från Gud. Det är bara gudlösa människor som inte begriper och ser skillnaden.