februari 24, 2006

Fanatiska svenska feminister

Stanley Kurtz i Nationalreview ger en ypperlig sammanfattande historisk exposé av den svenska rabiata feminstanden som besätter Sverige - artikel -.

Sverige "is the center of world feminism" skriver han.

Så är det. Vi som bor i Sverige får en unik inblick i en satanisk strategi. Vi får här i Sverige bevittna en födelseprocess av den djävulska feministbaby som snabbt kommer att växa och yngla av sig och betäcka en rätt stor del av världen.

Satan hatar allt vad Gud skapat och alla Guds ordningar. Dit hör givetvis en av Guds vackraste ordningar - det heliga äktenskapet mellan man och kvinna.

Eftersom Sverige har valt sekularismens avgud och förkastat Gud och hans eviga lagar så låter Han människorna här förhärdas till sina hjärtan så de inte blir mottagliga för rättfärdigheten utan istället blir öppna för demoniskt inflytande.

Detta är en mäktig Guds vredesakt.

Prisad vare Gud!

februari 22, 2006

tack Gud för Alexander Bard

"Den enväldige maestron Alexander Bard är inte intresserad av ´ödmjukhet eller godhet på Elit´, kvaliteter han finner fåniga. Han tipsar om vad man ska skriva om: ´Du får gärna prata skit om personer som inte är medlemmar på Elit. Hat är en fantastisk känsla´ ... Alexander Bard ´vill ha mer onds­ka, dört, skvaller, förtal´. länk
Klicka på länken och läs mer! Artikeln i DN ger oss en alldeles lysande inblick i de onda andarnas aktivitet i Sverige. Journalister, författare och kulturpersonligheter som sitter i TV:s pratsoffor och andra TV program - många är samma andas barn. De är människor som tillsammans i slutna och hemliga rum eggar varandra till synd och ondska för att sedan på ett lite försiktigare och listigare sätt föra ut samma synd och ondska till svenska folket.

Och spindeln i nätet är Alexander Bard.

Och om du till äventyrs inte visste det så var Alexander Bard i mitten av 80-talet talesman för Church of Satan. Han var den första i Sverige som offentligt började att sprida ärkesatanisten LaVeyas tankar. Och den insiktsfulle som lyssnar till Bard när han uppträder i olika forum uppfattar tydligt och omedelbart det satanistiska budskapet som den mannen fortfarande sprider så fort han öppnar munnen eller skriver något.

Alexander Bard är ett underbart och starkt redskap i Guds vredes förrådsrum. Genom den mannens verksamheter låter Gud svenska folket alltmer förblindas och förhärdas i synd och ondska, och därmed mogna för dom och helvetets eld.

Tack Gud för att du brukar honom som en piska i din Allvisa och Allsmäktiga hand. Och därefter ska Du döma honom.

februari 20, 2006

Drömsamhället - feminism

Har precis sett klart SVT:s program Drömsamhället där feminismen behandlades. Det var dystert att se det där programmet som i korta ordalag beskrev den sataniska feminismens intåg i Sverige. Vi hade det ju så bra. Kvinnorna var hemma och skötte man och barn och hemmet.

Men sen började eländet. Kvinnan fick rätt att rösta. Hon fick rätt att utbilda sig. Hon behövde inte längre någon förmyndare. Det blev inte längre tillåtet för mannen att aga henne. Daghemmen kom så att kvinnan skulle kunna börja arbeta. Och hon började kräva lika lön för lika arbete. Och så där höll det på.

Det var fruktansvärt deprimerande att se hur Guds eviga skapelseordning demonterades på punkt efter punkt.

Ett rättfärdigt land skulle spola tillbaka bandet och föra kvinnan tillbaka till hem och spis och barnafödande och framför allt till underordnande under mannen överallt och alltid. Möjligen med undantaget att agaförbudet kan få vara kvar.

--------------------------------

Ett samhälle som Gud är vred på får trotsiga och arroganta tjejer och kvinnor, och kvinnor i maktställning.

Det är för våra synders skull som feminismens andemakt tillåts härja och söndra och plåga i ett land.

muslimer mördar kristna

I Nigeria:
"Minst 15 personer, de flesta kristna, omkom vid ett blodbad .. Elva kyrkor har bränts ner." länk
Detta skedde i samband med en muslimsk demonstration mot de danska Muhammedkarikatyrerna.

Visst är det intressant att svensk media (förutom enstaka kristna tidningar) så sällan rapporterar när kristna massakreras. När muslimer omkommer i samband med dessa demonstrationer rapporter svensk media. Men när kristna mördas och kyrkor bränns tiger man oftast.

Det är en tystnadens förföljelse och diskriminering.

Camilla Henemark och alla dessa kändisar

Hur mår dom, de där kändisarna egentligen? Att läsa i Aftonbladet om den där Camilla Henemark är avslöjande. I TV rutan framstår hon som en vacker, vältalig feministkvinna som frispråkigt förför svenska folket med besynnerliga tankar och allmän gudlöshet.

Man har ibland undrat hur alla dessa förförelsekändisar som förgiftar svenska folket har det. Hur straffar Gud dem?

I artikeln får vi ett skrämmande svar. De kändisar vi får se glada och vackra i TV rutan är en fejk. Det är en tunn ythinna. Bakom glansen och glammet döljer sig psykiska störningar, galenskap, dryckenskap, droger, oförskämdheter, gudlöshet.

Ingen syndare undkommer Guds vrede, och de som inte drabbas hårt i detta livet, drabbas desto hårdare i nästa, för drabbas skall de.

Prisad vare Gud!

februari 19, 2006

europas barn super ihjäl sig

"Fler och fler unga européer super sig redlösa. I nästan alla länder ökar ungdomars råsupande." länk
Så ser det alltså ut i ett Europa där demokrati och yttrandefrihet dyrkas. I spåren på dessa till ytan vackra avgudar följer TV program, dataspel, sajter, böcker, tidningar, musik - som allt är fullt till brädden av ondska, orenhet och hädelse och som demoniserar barn och ungdomar och ger dem ångest, depressioner, gör dem självdestruktiva, själviska och likgiltiga inför allt.

Inte undra på att de kastar sig i famnen på promiskuitet, droger och alkohol.

Demokrati måste bytas ut mot teokrati, yttrandefrihet mot Guds bud och Den kristna Tron.

Barn och ungdomars supande i Europa är bara ett av många tecken på Guds vrede över en gudlös generation.

februari 16, 2006

sexhysteri

"87 procent av de kanadensiska universitets- och collegestudenterna har sex över nätet på webcam, messenger eller telefon." länk
De orena andarna har aldrig i världshistorien haft tillgång till sådana redskap som idag för att nå in i människohjärtat och där sarga och förgifta.

Och bakom allt är det allmaktens Gud som i sin vrede över människors gudlöshet låter människorna sjunka allt djupare ner i syndens alla illaluktande träsk. Men människorna de bara skrattar och blottar fräckt sina blodsprängda och bultande sköten och vet ej att deras färd går mot fördärvet.

Prisad vare Gud!

den lättlurade massan

Nu gör vi så här. Vi samlar ihop analfabeterna där borta. Sen manar vi in dem i bussarna. Vi kastar några danska flaggor i famnen på dem och ger dem några bensindunkar. Sen åker vi till ambassaden och låter idioterna skrika och hojta och tända eld på flaggorna. Men först nu så ringer vi till de där journalisterna och kastar åt dem några saftiga köttben som de inte kan motstå. Kom igen!

Så skedde, och vips stod hela världen i brand.

Mot sådan vilseledande dårskap hjälper alltså inte århundraden av upplysning, humanism, intelligens, klokskap, mänskliga rättigheter. Sådant faller samman med dunder och brak på några få sekunder. Besegrade av några enstaka förvirrade galningar som lurat till sig uppmärksamhet av TV.

Satan har sannerligen stor makt över människorna, det räcker med att han drar lite i trådarna på några enstaka slödder och världskriget kan vara ett faktum.

länk

februari 15, 2006

värre och värre för barnen

Bris nya årsrapport:

"Ytterst oroande i dessa barnkontakter är att uttrycken för den psykiska ohälsan fortsätter att öka och fördjupas." länk

Barnen mår bara sämre och sämre. Samtidigt som TV bara fortsätter att förgifta dem med mer och mer destruktiva program. Och dataspelen ökar på giftmängden. Och alla demoniska sajter. Och stöket i skolorna. Och alla de giftiga böckerna och tidningarna. Och musiken. Till detta ska läggas all avsaknad av andlig, gudomlig föda. Ingen bibelläsning, ingen lovsång till Frälsaren, ingen bön. Barnen blir snabbt förvandlade till själlösa zombies, och de blir soptunnor för giftigt avfall.

Är det undra på att barnen kräks och mår dåligt?

Och allt är ett uttryck för Guds väldiga vrede som är utgjutet över ett land som övergett Skaparen och Hans bud. Det människorna sår i ett gudlöst land, får de också skörda. Och politikerna kan inget göra, och vill inget göra, för all Ondska skyddas av djävulens bästa vän - yttrandefriheten.

Hans Bergström vill kunna häda

Hans Bergström, doc. i statsvetenskap, f d chefred i DN:

"Jag är inte beredd att i det allmänna samtalet lova att hysa respekt för religioner. Jag anser dem samtliga vara uttryck för människans benägenhet för vidskepelse." länk

Bergströms artikel visar hur svårt det blir för ett land som övergett Den Kristna Tron och ersatt den med avguden mångkulturalism där alla religioner tilldelas samma värde.

Bergström ger ett logiskt och förnuftigt resonemang baserat på humanistisk ateism.

Men nu finns det en Gud och en gudomlig uppenbarelse - Bibeln. Därmed faller hela Bergströms förnuftiga resonemang.

I ett rättfärdigt land straffar staten den med döden som hädar Den Kristna Tron.

Andra religioner, eller sekter, kan naturligtvis inte erhålla samma skydd. Däremot främjar lagarna i ett rättfärdigt land godhet även mot gudlösa och avgudadyrkare. Jesus befallde oss att älska våra fiender, inte håna dem.

februari 13, 2006

Göran Persson talar ut

Statsministern om Muhammedkarikatyrerna:

"När man attackerar religionen så attackerar man också en del av den personliga identiteten och därmed blir förtrycket och förödmjukelsen så tydlig och påtaglig. Därav den våldsamma reaktionen, säger statsminister Göran Persson." länk

På samma sätt "attackerar man en del av den personliga identiteten" när man hånar och hetsar mot t.ex. etniska minoriteter eller homosexuella. Men dessa grupper kan då vända sig till lagen och domstolarna. Ur den aspekten blir statsministerns uttalande intressant. Om dessa grupper får hjälp och stöd från lagen att skyddas mot svåra kränkningar som "attackerar den personliga identiteten", varför ska inte aktiva religionsutövare erbjudas detta stöd? För de kan uppleva precis samma attack mot den personliga identiteten.

"Hädelse mot Gud var straffbart i Sverige i mer än 400 år ... I den så kallade missgärningsbalken från år 1734 infördes formellt dödsstraff för hädelser. Så här löd lagen: Vilken som av uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar Gud, hans heliga ord och sakramenten miste livet. År 1864 avskaffades dödsstraffet för hädelse i Sverige och påföljden ändrades till fängelsestraff, nu med tillägget att förbudet även gällde gäckeri av gudstjänsten. År 1951 döptes hädelselagen om och man talade istället om trosfrid som en rättighet för alla." DN 12/2-06, Fokus, sid 18.

Sverige behöver åter få en lagtext som speglar 1734 års innehåll.

februari 11, 2006

Vinter OS

Jag såg på invigningen i går från Turin och vinter OS. Det var en ogudaktig tillställning.

Ingen lovsång till Skaparen. Inget tack till vår Allsmäktige Skapare. Ingen bön. Ingen bibelläsning. Ingen upphöjelse av Frälsaren Jesus.

Däremot en sång - imagine av John Lennon - med en text som trotsigt och gudlöst uppmanar människorna att tänka bort himlen, helvetet och religionen.

Guds vrede vilar över vinter OS.

februari 10, 2006

KG Hammar erkänner

Vänsterpolitikern och Ärkesekularisten KG Hammar bekänner idag sin sekulära tro i DN-kultur, sid 4:

"För mig finns inget alternativ till det sekulära samhället."

tjejer under Guds vrede

"Flickor dricker alkohol och röker tobak och marijuana oftare än pojkar. Även andra droger är vanligare bland flickor, skriver författarna till en rapport från ett kansli i Vita huset." länk
Tjejer i väst är idag allmänt arroganta och mopsar gärna upp sig mot vuxna och det motsatta könet. Detta uttrycker ett hat mot Guds eviga ordningar och tjejer drar därmed över sig Guds vrede i allt starkare mått.

Det i sin tur leder till att alltfler tjejer drabbas av psykiska störningar, stress, depressioner, ångest och annat ont. Istället för att då ödmjuka sig och söka omvändelse hos Skaparen springer de upp i famnen på drogernas och den sexuella tygellöshetens demoner.

Ve och åter ve!

februari 09, 2006

Marie Söderqvist mer rättrogen än ärkebiskopen

Marie Söderqvist i Expressen igår:

"Man kan inte ha två helt olika måttstockar: en för Jesus och en för Muhammed. Religiösa symboler måste bemötas på samma sätt oberoende av vilken religion det handlar om." länk

KG Hammar och Muhammedsteckningarna

När man ser effekterna av Ecce Homo och vet att syftet är att provocera framstår utställningen som oansvarig, säger K G Hammar.

Så hade en god och rättfärdig gudsman talat om den utställning som hädade Jesus Kristus.

Men han sa icke så. Ärkebiskop KG Hammar försvarade istället offentligt Elisabeth Ohlssons hädelseutställning om Jesus när det begav sig.

När det däremot gäller Muhammedsteckningarna säger nu den där ärkebiskopen:

"När man ser effekterna av teckningarna och vet att syftet är att provocera framstår publiceringen som oansvarig, säger K G Hammar." länk

I hädelsefrågan står med andra ord KG Hammar på Allahs och koranens sida och inte på Guds och Bibelns sida.

februari 08, 2006

ät gärna fet mat

"Den hittills största och av alla erkänt bästa studien visar ingen som helst effekt av att äta mindre fett." länk

Uppdatering 9/2: Även en svensk studie visar detsamma.

Människorna har låtit lura sig i decennier av alla dessa hälsoprofeter och hälsoprofitörer. Och många människor tror faktiskt att de själva kan råda över sina liv och sina dagars längd på denna jord med matens hjälp. Men maten kan inte frälsa människan.

Nej, sjukdom och död är ytterst bestämt av Allsmäktig Gud. Varje människas livsdestination ligger i Guds hand. Varje människa har sin egen resa som är bestämd av Gud. Därför hjälper det inte om man så äter endast salladsblad hela sitt liv - man kan varken förlänga eller förkorta sina dagars antal ändå under denna av Gud vredesdrabbade livsvandring.

Förgänglig mat betyder lite, själens väl betyder allt:

Ack, om ändå de förtappade ville lyssna på Jesus Kristus:

"Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."
Markusevangeliet 7: 18-23

FN, EU, OIC = kränk inte!

"Vi anser att pressfrihet förpliktigar till ansvar och omdöme och borde respektera alla religioners tros- och lärosatser." länk
FN, EU och den Islamiska konferensen (OIC) uppvisade en rörande enighet i ett gemensamt yttrande mot en svensk häxas fotografier föreställande en homosexuell Jesus (Ecce Homo).

Skämt åsido, Den Kristna Tron och Jesus Kristus får man överallt i världen håna och smäda och häda. Men nu gällde det några skämtteckningar om Muhammed, och då är det något helt annat, då reagerar hela världen med avsky.

Och denna reaktion beror i sin tur på att muslimer runt om i världen skjuter och skriker och bränner och hotar.

Kristna beter sig emellertid inte så, och det är främst det som gör att en gudlös värld under Guds vrede kan fortsätta att skrattande häda och smäda Den Kristna Tron i det offentliga rummet.

februari 07, 2006

25 miljoner kondomer

"Brasiliens regering kommer att sprida 25 miljoner kondomer under karnevalen i Rio de Janeiro." länk
Och därmed främjar man promiskuitet och sexuell laglöshet. Sådant kallar fram Guds vrede.

Ett rättfärdigt land hade istället delat ut 25 miljoner biblar till de förtappade.

att blanda ihop korten

"Förra året anmäldes 1 100 fall av misshandel mot barn mellan noll och sex år. Antalet fall av barnmisshadel har ökat stort de senaste åren. Och oftast är det barnets mamma eller pappa som slår." länk
Artikeln där bl.a. barnombudsmannen citeras är en riktig villervalla. Man gör ingen skillnad på barnmisshandel och barnaga i uppfostran.

De flesta föräldrar i världen och nästan alla staters lagar ger föräldrar rätt att aga sina barn. Men ingen stat tolererar misshandel av barn.

Svenska myndigheter och politiker sätter likhetstecken mellan misshandel och aga, och därmed manipulerar man och lurar svenska folket.

Barnmisshandel är från Satan. Barnaga är från Gud. Det är bara gudlösa människor som inte begriper och ser skillnaden.

februari 06, 2006

Kina - ett föredöme

"Kina stängde över 2 000 webbsidor förra året, rapporterar Beijing Morning Post ... Motiveringen var att de innehöll för mycket sex, våld och politik, enligt den statskontrollerade tidningen." länk
Visserligen går Kina för långt eftersom man även stänger kristna sidor och vissa politiska sidor.

Men varje rättfärdig stat borde se till att stänga sidor med sex och våld. Och straffa ansvariga för sådant. Det leder till att människor mördas, våldtas, misshandlas, ruineras, blir psykiskt störda, osv, på grund av sådana sataniska sidor. Sådana sajter bryter ner det goda samhället.

-------------------------

Men det är också så att Gud straffar syndare på tusenfalt sätt. Ett sätt är att knuffa in förhärdade syndare till mörkrets sajter så att de där får mogna för helvetets eld.

Ära vare Gud!

hälsa förståndigt

I dag vill jag berätta hur man ska hälsa på varandra. Det smutsiga oskicket att ta varann i hand när man hälsar måste vi göra oss av med. I dessa pest och vinterkräksjuke och förkylningstider är det stor risk att vi tar sjukdomar i hand när vi hälsar på västerländskt sätt. Ja, andra (särskilt en del äldre) kolar till och med vippen genom detta handskakande.

I en stor del av världen hälsar man utan att kleta virus och annat skit på varann. Man för ihop sina händer och bockar lätt utan minsta kroppskontakt. Det är ett respektfullt, värdigt och högst förståndigt sätt att hälsa.

Sveriges riksdag borde köra igång en kampanj vad gäller detta. Det skulle öka statskassan med flera miljarder per år. Och vi skulle bli ett folk som mår lite bättre och är sjuka mindre.

PM Nilsson försvarar hädelse

"Det är inte islamofobi att hävda sin frihet att häda eller att skratta åt heliga överhögheter, det är en tradition som danskar och svenskar och andra har anledning att vara stolta över och som inte minst muslimer skulle behöva." länk
Detta uttrycker att det bor 100 procent sekularism i PM Nilsson. Absolut sekularism.

PM Nilsson förstår inte den andra världen. Den andliga och heliga. Han har aldrig upplevt en droppe av den. Istället vill han tvinga muslimer och andra att tycka lika sekulariserat dogmatiskt som han.

- Kom, låt oss häda och håna och skratta åt religionernas alla dårskaper! Det är kul! Det är härligt! Det är ju vår underbara tradition numera! ropar PM Nilsson till muslimer och kristna.

----------------------

I Missgärningsbalken från 1734 stod det:

"Vilken som av uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar Gud, hans heliga ord och sakramentet, miste livet."

Den lagen måste vi aktivt verka för att komma tillbaka. Det skulle minska Guds vrede över land och folk.

februari 05, 2006

forskarna kan inte frälsa

"Nu anser sig de brittiska klimatforskarna Giles Harrison och David Stephenson ha hittat belägg för att strålning från rymden - åtminstone till en del - kan förklara varför jorden blir allt varmare." länk
Dessa forskare framlägger ännu en hypotes till varför jordens medeltemperatur blir varmare. Självklart finns det vetenskapliga förklaringar, men bakom och bortom dessa finns Guds vilja. Gud har bestämt att skaka om jorden ordentligt, då viftar Han lite lätt med ett finger och temperaturen höjs någon grad, med ohyggliga konsekvenser för jorden och dess invånare.

Forskare kan möjligen ge förklaringar till vissa dramatiska skeenden på jorden. Men moraliskt och andligt är de blinda och kan därför inte ge mänskligheten det som den mest av allt behöver - frälsning från Guds vrede.

Bön och omvändelse är det enda som kan beveka den Allsmäktige. Inte så att oundvikliga vredesdomar över mänskligheten stoppas, men så att enskilda själar räddas.

februari 04, 2006

Äntligen är Riket slut

Riket har gått på bästa sändningstid och är ett familjeprogram. Hundratusentals barn och ungdomar följer med vad vuxna människor gör och vad de säger och hur de uppför sig när de leker.

Såg ni det sista avsnittet igår? T.ex. när de fyra stod där på var sin stubbe med tre musköter på axlarna och hela tiden förtalade varandra och kränkte varandra och hatade varandra. Det pågick rätt länge.

Vardagsrummen i de svenska hemmen fylldes av svart rök, av hat och elaka och demoniska ord. Barn fick se och lära hur vuxna svin beter sig mot varandra.

SVT vill inte vara en folkuppfostrare säger SVT:s tittarombudsman Claes Elfsberg så sött. Och ändå är man just det. Det är förstås omöjligt för SVT att inte vara det. Media och i synnerhet TV är det som formar människornas karaktärer i ett land. Innan TV och radio fanns så var det kyrkan och kyrkbacken som formade människorna och deras sinnen.

I ett rättfärdigt land skulle naturligtvis sådana där satanistprogram som Riket vara förbjudna, och skulle bara en droppe av ett sådant giftinnehåll lyckas ringla sig ut väsande i etern så skulle de ansvariga straffas och de som uppfört sig som svin i rutan skulle pryglas.

februari 03, 2006

"Muslimer är ett virus"

Förlåt!

Titelrubriken och det riktiga citatet uttalat av en imam skulle vara "Judar är ett virus". Och andra muslimer förkunnar:

"Förintelsen är en lögn. Gaskamrar användes aldrig för dödande ... Dessa och andra grova antisemitiska uttalanden är vanliga i muslimsk tv- och når rakt in i många hem i Sverige." länk

- Varför reagerar inte svenska politiker och journalister över sådant? Varför denna tystnad? Varför denna likgiltighet?
- Därför att de är fega kräk. Men också därför att Guds vrede vilar över det judiska folket, det är därför de alltid varit och kommer att vara utsatta för irrationellt hat av de flesta folk i världen.

missionärer mördas

"Okända män öppnade eld mot tre halmhyddor. Tre män, en hustru till en av männen samt två barn, det ena åtta månader gammalt, dödades också .. Enligt ett överlevande barn hade attentatsmännen före attacken knackat på hos familjerna och frågat om de var muslimer eller kristna." länk
Sådana här mord mot kristna missionärer sker ständigt i muslimska länder. Sådant brukar inte ens få en notis i svenska tidningar, förutom ibland i vissa kristna tidningar.

Men saliga är de som mördas i tron på Frälsaren. Och särskilt saligt är det för de mördade små barnen, de slipper alla livets vedervärdigheter.

februari 02, 2006

geotekniska institutet varnar

"Antalet naturkatastrofer har fördubblats i Sverige de senaste tio åren. Beräkningar visar att ännu fler ras och stora översvämningar hotar oss i framtiden ... De senaste åren har antalet översvämningar och ras som drabbat Sverige fördubblats." länk
Nu går Statens geotekniska institut ut och varnar oss i en rapport.

För den sekulariserade människan är det framför allt koldioxid som är boven i dramat, men för oss rättrogna kristna är det människornas synder som drar domskatastrofer över landet. Och
ytterst är det förstås Guds vrede som verkar.

muslimers hån

"Grova antisemitiska satirbilder utmålar judar som djur. Det är också vanligt att Davidsstjärnan - Israels nationalsymbol - vanhelgas och avbildas på djur och demonliknande varelser med krokiga näsor som styr världen." länk
Artikeln visar att muslimerna är lika goda kålsupare. Även muslimer hånar och hädar helt öppet.

"Abramowicz säger att hon kan förstå att muslimer känns sig kränkta av Jyllands-Postens bilder av Muhammed. - Men de är droppar i havet jämfört med de kaskader av nidbilder som sprids om judar i muslimska världen."

Inte bara det att muslimer hånar och hädar, i t.ex. Saudi-Arabien är det förbjudet att läsa Bibeln eller utöva någon kristen aktivitet.

Muslimerna har rätt att bli upprörda över några hädelsebilder i en dansk tidning. Men judar och kristna har tusenfalt större anledning till vrede och upprördhet över alla kränkningar som pågår mot dem i muslimska länder.

Vågar svensk media uppmärksamma det?

SVT försvarar mer sex och våld

"Den allmänna utvecklingen mot större tolerans när det gäller sex- och våldsskildringar speglas även i SVT:s fiktionsutbud. - Det ligger i uppdragets natur att spegla samhället. Förändras samhället, följer förändringarna med i programutbudet. Sedan är det också människornas efterfrågan som styr utbudet." länk
Detta säger SVT-ombudsmannen Claes Elfsberg. Tydliga besked. SVT ska visa mer sex och våld helt enkelt därför att människorna efterfrågar det.

Han säger också:

"Man ska inte använda TV för att få folk att tycka något i en viss sak."

Med andra ord, TV ska ge folk vad de vill ha och ska inte påverka. Allt är naturligtvis galenskap. Men han måste säga så för hur ska han annars kunna försvara allt detta utökade inflöde av sex och våld i programutbudet?

Svenska folket vill ha våld, otrohet, blod, mord, skräck, homosex, svordomar, hat, fräckhet, hädelse - och därför ska man ge dem det. Det är SVT:s sataniska filosofi.

Detta visar oss att Satan är en aktiv intelligens i tillvaron. Och Gud har fördunklat och perverterat förståndet hos människorna. Gud utlämnar syndarna till mörka tankar.

Det vi ser är ett uttryck för Guds vrede.

------------

I ett rättfärdigt land visas endast sådana TV-program som aktivt påverkar människorna till att älska Gud och sin nästa. Inget som påverkar människorna negativt får produceras eller sändas.

hycklande och fega

"Jag anser att bilderna är en hädelse och en provokation och har inte sett någon anledning att följa efter." länk
Nu reagerar etablissemanget minsann. Nu kryper de ödmjukt. För nu gäller det ju arga muslimer. Och dem får man inte göra ledsna.

Men när den där gudlösa kvinnan Elisabeth Ohlsson som i sin fotoutställning Ecce Homo av någon satanisk anledning ville avbilda en homosexuell Jesus, då jublade och applåderade etablissemanget och slog upp bilderna överallt trots arga och upprörda kristna som världen över blev kränkta in i själen av hädelsen.

Vi kan bara ana vad som hade hänt i den muslimska världen om den där kvinnan framställt Muhammed som homosexuell. Hade Stockholm fortfarande funnits på kartan då?

Journalister och etablissemang är så förb-t hycklande. Och fega. Och inkonsekventa.

-------------------------------

I ett rättfärdigt land så hade förstås staten sett till att den där kvinnan blivit avrättad på grund av hädelse, i enlighet med Guds och Bibelns befallning.

Boris Benulic

Boris Benulic har i dag en mycket bra och läsvärd krönika på tidningen Metro (pdf) sid 5, om karikatyrteckningarna och arabländers reaktion.

Och ändå förstår han inte. Han försvarar rätten att "öppet kritisera" religioner. Men det är inte kritik som muslimerna är upprörda över. Det är inte det som är pudelns kärna vad gäller arabvärldens heta reaktion.

Det är hånet och hädelsen. Där går gränsen. Boris krönika gör det åter klart att sekulariserade människor har oerhört svårt att fatta det mest elementära i religioners väsen. Och det beror antagligen på att de själva aldrig fått känna av vindraget från den andliga och eviga världen.

februari 01, 2006

karikatyrkriget trappas upp

"Konflikten om de för muslimer förhatliga danska Muhammedteckningarna trappades upp under dagen sedan en lång rad tidningar över hela Europa publicerat dem." länk
Det är lätt för Gud att reta upp araberna. Det räcker med några bilder i en dansk tidning och förvirringens virvelvind får det att snurra något alldeles förfärligt i miljoner huvuden runt om i världen. Och det är också lätt för Gud att locka enfaldiga sekulariserade journalister och politiker i väst ut på hal och farlig is när de väljer att öppet konfrontera muslimers tro. Allt åstadkommer Gud för att öka polariseringen mellan arabvärlden och väst.

Världen mognar för allt mer av Guds vrede.

kyrkfolk piper till lite

"I dag sänds ett antal program med stark anspelning på sex, grovt språk i form av svordomar, det dricks och man ska hata, såra och förnedra varandra". länk
Några kyrkor i en stad har valt att pipa till lite i en försiktig liten protest. Och nu sitter man där i kyrkbänkarna och hoppas på att det ska bli en "
förändring av tablåerna".

Ja, kära nån. Mycket ska man få uthärda i denna värld. Nåväl, bättre att pipa lite än att vara helt tyst.

Demonerna i SVT och TV4 kommer givetvis bara att skratta åt deras patetiska protest och därefter låta sin Härskare fortsätta med sin effektiva verksamhet.


Bush om kloning

I sitt State of the Union sa presidenten något som väl knappast får någon uppmärksamhet av svensk media:

"Tonight I ask you to pass legislation to prohibit the most egregious abuses of medical research: human cloning in all its forms, creating or implanting embryos for experiments, creating human-animal hybrids, and buying, selling, or patenting human embryos. Human life is a gift from our Creator -- and that gift should never be discarded, devalued or put up for sale." länk

rockkonserter

"Hundra personer omkom och över 200 skadades .. Kläder brann. Hår brann. Människor brann." länk
Rockkonserter är förbjudna i ett rättfärdigt land, inte för att de kan sätta eld på folk, men för att de får Guds vrede att flamma. Pop och rockgrupper kan idag i den sataniska yttrandefrihetens namn förgifta barn och ungdomar med gudlös och hädisk förkunnelse. Varje gång en sådan tillställning äger rum borde blåljusen tändas och de ansvariga gripas och straffas.

Gud uppenbarade sin härlighet och makt på denna "konsert" i West Warwick.


satansmord

"Dessa satansmord har framkallat skräck i Italien att djävulssekter ska sprida sig. Vatikanen startade förra året en kurs för romerskkatolska präster om satanism och häxdyrkan som gensvar på vad kyrkan anser vara en oroande ökning av intresset för ockultism, särskilt bland unga." länk
Det finns inget ingenmansland för en människa. Antingen står man under inflytande av Gud eller Satan. Den som inte vandrar Guds väg kan när som helst besättas av onda makter och då kan vad som helst hända, även sådant som artikeln beskriver. Det är inget att förvåna sig över.

DN ledaren

"Angreppen på Jyllands-Posten får inte leda till rädsla för att kritisera - eller satirisera - islam eller någon annan religion." länk
Detta är en nyckelmening i DN ledaren idag när den kommenterar "den sorgliga soppan" kring Jyllands-Postens karikatyrteckningar.

Skulle DN har strukit "eller satirisera" hade de haft rätt. Kritisera religioner eller Den kristna Tron låter sig nämligen göras.

Men satir innebär i princip detsamma som hån och hädelse och får inte förekomma i en rättfärdig stat. Och så länge den sekulariserade världen inte begriper och accepterar det kommer vi att angripa dem.