januari 10, 2006

våldsamma dataspel

"Den senaste studien om datorvåld visar att våldsamma datorspel faktiskt påverkar den del av hjärnan som styr aggressivt beteende." länk
Det behövs inga studier för att visa att våldsamma spel påverkar negativt. Det behövs bara några droppar förnuft och omdöme.

Allt vi ser och hör i det dagliga livet påverkar oss. Debatten ska därför inte handla om ifall våldsamma spel påverkar oss. Det ska handla om ifall vi verkligen menar att sådana spel tillför något gott i samhället och om vi vill ha ett samhälle som ger oss och våra barn möjlighet att sitta flera timmar framför dataskärmen och stirra på sådant. Formar våldsamma spel våra barn till goda samhällsmedborgare?

I ett rättfärdigt land finns naturligtvis inga sådana demoniska dataspel. Där straffar man istället ansvariga för sådana spel.

Att så inte sker är ett uttryck för Guds vrede. Barn och vuxna som fyller sina sinnen med våldsamma och blodiga spel är förtappelsens människor och föremål för Guds vrede. Deras hjärtan älskar våld och våld ska de få. De ska förhärdas i sina hjärtan.