januari 02, 2006

Var snäll!

För det mesta blixtrar och dundrar det här. Men då och då tillåter jag att en strimmma ljus får passera mellan de mörka och tunga molnen.

Denna gång handlar det om att vara snäll. Och om alla de positiva återverkningar som snällhet och godhet för med sig.

Varje rättfärdig skola borde ha minst en lektion per vecka som handlar om snällhet och godhet.

Artikel publicerad idag om snällhet.