januari 11, 2006

Tony Blair - barnagare

"Jag tror faktiskt att alla inser att det är skillnad mellan att danska till sina barn och att misshandla dem." länk
En del media framställer detta som något nytt. Men Tony Blair har även tidigare sagt att han agat sina barn.

Och i England, som i nästan alla länder i världen, så har föräldrar tillåtelse att aga sina barn.

År 2004 röstade Englands parlament med stor majoritet för att behålla sin lag om barnaga. Därför är det bra att Tony Blair öppet och offentligt säger att han agar sina barn. Det ger alla goda föräldrar i England stöd och uppmuntran i sin uppfostran av sina barn.

Den förälder som vägrar aga sina trotsiga barn begår en svår underlåtenhetssynd. Gud befaller barnaga i Bibeln. Det är för barnens bästa och för samhällets bästa.