januari 19, 2006

Rysk vinterkyla

"Temperaturen dagtid i Moskva låg i dag kring minus 30 grader men väntas sjunka till 37 minusgrader. Omkring Moskva förutspås temperaturen bli minus 40 natten till i morgon." länk

Det är allmaktens Gud som styr vädret i världens alla länder. Gud använder vädret för att välsigna och för att straffa folk och länder.

Nu får Ryssland smaka Guds vrede också i form av isande kyla. Människor kommer att dö. Människor kommer att pinas. Ekonomin kommer att försvagas. Hela det ryska samhället kommer att plågas av Guds isande vrede.

En del kommer dock att lyssna till Guds varnande stämma och börja tro evangelium. Välsignade vare dem, det kommer att värma deras hjärtan.