januari 22, 2006

onda ledare

"Några av diktatorerna är ökända, men skrämmande många av dessa massmördare tillåts leva i lugn anonymitet i världssamfundet. Inga protester, inga demonstrationer, ingen kritik i massmedierna att tala om och inga hårdare påtryckningar." länk

All överhet är av Gud, säger Bibeln. Gud tillsätter bra och dåliga ledare över länder, allt efter sin allvisa vilja. Om ett land ska straffas för sina synder kan Gud tillsätta en ond ledare som får blir ett vredens redskap i den Rättfärdiges hand. I länken ges exempel på 20 av de värsta nu levande ledare i världen. De har plågat och dödat miljoner människor, och fortsätter att plåga och mörda.

När sedan dessa ledare har fullgjort sin uppgift kommer de att straffas av Gud.