januari 17, 2006

Norska Bögkyrkan

"Den norska kyrkan kan vara på väg att svänga i synen på homosexualitet ... Nu finns, enligt tidningen Vårt Land, majoritet bland biskoparna för en kyrklig välsignelse av homopar." länk
Inte bara Svenska kyrkan utan nu tänker tydligen även Norska kyrkan börja välsigna det som Gud i Den Heliga Skrift förbannar.

Det är inte bara de förtappade syndarna som har gift i sig, ormgiftet tränger in även bland kyrkans präster och biskopar.

Tiden är mogen för dom, Guds vredes lie står redo att börja skära.