januari 16, 2006

Muslimer reagerar med rätta

Muslimska ledare går till skarpt angrepp mot den kristna tidning i Norge som publicerat samma bilder på profeten Muhammed som Jyllands-Posten i Danmark:
"Editors should not take free speech as an excuse to insult a certain religion; otherwise they risk an extremist response from the offended, which carries grave consequences." länk
Det är sant att yttrandefriheten idag i väst används som täckmantel för all slags ondska och orenhet. Yttrandefriheten har blivit Satans bästa bundsförvant.

I ett rättfärdigt land är yttrandefriheten i den form som finns idag i väst avskaffad.

Ingen ska kunna håna och häda Gud och Den Kristna Tron. Den som gör det ska kunna straffas. I värsta fall med döden. Så lär Bibeln.

Därför borde också kristna reagera med ilska varje gång gudlösa människor i någon form hånar Gud eller Den Kristna Tron.