januari 08, 2006

Missionsprovinsen

"På lördagen vigdes ytterligare sex präster i den omskrivna och omdiskuterade Missionsprovinsen. Alla sex var män, eftersom Missionsprovinsen inte anser att kvinnan har rätt till prästämbetet." länk
Svenska kyrkan anser att Missionsprovinsen är ett "nytt samfund".

Trots att det är Missionsprovinsen som håller fast vid Bibeln och den Lutherska Bekännelsen. Svenska kyrkan däremot har sekulariserats och övergett väsentliga delar av den kristna tron.

Svenska kyrkan står för något nytt. Missionsprovinsen håller fast vid det klassiska.

Det borde därför vara Svenska kyrkans präster som får bilda något nytt. Men istället är det deras präster som behåller greppet om Svenska kyrkans ekonomi, kyrkobyggnader och andra ägor. Missionsprovinsen har ingenting.

Förr i tiden var det irrlärorna som bannlystes och tvingades gå iväg från kyrkans hägn. I dag är det tvärtom. Det är de troende som tvingas gå och irrlärorna kan stanna kvar.

Inte under någon tid, från det att Ansgar beträdde svensk mark på 800-talet, har Kyrkan i Sverige varit så avfallen som i vår tid.

Och det är ett av de allra tydligaste bevisen på att Guds vrede är utgjutet över landet. Ett land som straffas av Gud får "präster" som är vargar i fårakläder, irrlärare, djävulens budbärare. Deras upppgift är att leda folk allt djupare in i mörkrets hjärta - att göra människor mogna för helvetet.

Det är en sorglig men spännande tid att få leva i. På första parkett får man uppleva hur en mäktig straffdom går över landet, man får bevittna hur Gud brer ut ett svart och tjockt irrlärans täcke över landet.

Svenska kyrkans ärkebiskop, biskopar och präster må ha Aftonbladet, Expressen och Gardellmänniskor som sina vänner.

Men ve den som har Gud, den Helige, som sin fiende.

"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer."

Hebreerbrevet 10:31