januari 24, 2006

KG Hammar är "en falsk profet"

"KG Hammar säger att han inte tror på de mirakel som vi kan läsa om i Bibeln; att Jesus gick på vattnet, jungfrufödseln och så vidare. Såväl han själv som Martin Lind predikar ett budskap som inte stämmer med Bibeln. När man vill välsigna homosexuell samlevnad och inte heller tar avstånd från sådant som abort, så tycker jag att det är väldigt allvarligt. KG Hammar och Martin Lind är falska profeter och en fara för kristenheten, säger han med skärpa i rösten ... När Hammar och Lind öppet förnekar grundstenar i vår kristna tro så anser jag att de har förverkat sina mandat och borde söka sig andra jobb i stället, säger fader Josef Dag." länk
Ett mycket osvenskt uttalande av en kristen ledare i Sverige. Men gudi välsignat!

Denne präst följer Jesus Kristus i spåren, Jesus själv röt till ordentligt mot dåtidens falska profeter, det räcker med att läsa Matteusevangeliet kapitel 23.