januari 30, 2006

Jag hejar på arabvärlden!

"Världens två största muslimska statsförbund förklarade på söndagen att man ska kräva en FN-resolution, helst med sanktionshot, mot Danmark med anledning av karikatyrerna av profeten Muhammed i dansk press ... OIC:s 57 medlemsstater kommer att be FN:s generalförsamling att anta en resolution som förbjuder sådana angrepp på muslimsk tro." länk
Jyllands-Postens karikatyrteckningar på Mohammed kan visa sig bli startskottet på en ytterst tillfredsställande debatt runt om i världen.

Yttrandefriheten, så som den är utformad, är en förbannelse. Det är ingen mänsklig rättighet att få säga vad man vill hur som helst.

Och arabvärldens ursinniga protester handlar givetvis inte bara om Islam, de handlar lika mycket om alla religionsutövares rätt att slippa hån och hädelse riktad mot det allra heligaste i sina liv.

En sekulariserad värld kan förstås inte begripa sådant, men jag hoppas de nu tvingas ner på knä genom Islams aggressiva maktutövning. Vissa förnuftiga och självklara saker kan man inte prata in i sekulariserade huvuden. Ibland hjälper endast hot och straffåtgärder.

I ett rättfärdigt land har man hädelselagar som straffar gudlösa som hånar och hädar framför allt Den Kristna Tron.

Det är synd bara att det är arabvärlden som går i spetsen för denna rättfärdiga kamp. Det borde vara den kristna världen som går i bräschen för detta och kräver bl.a. att hädelselagar införs i alla länder.

Men strunt samma, nu är det dags för oss kristna att ansluta oss till Islams marsch mot en gudlös och oförskämd och hånande värld. Vi har fått nog!