januari 24, 2006

homosexuella lever farligt

"Kortare medellivslängd och ökad risk för svåra sjukdomar är några av konsekvenserna av homosexuell livsstil som dr Paul Cameron påvisat med sin forskning." länk

Bögeri och sodomi leder ofta till sjukdomar, självmord, mord, ja "gifta" bögar lever betydligt kortare än gifta heterosexuella. Det visar forskningen enligt denne doktor.

Men det är ju självklart, det behöver vi ingen forskning till för att begripa. Det är en urgammal biblisk sanning att den som lever i synd straffas av Gud.

Skaparen har i Den Heliga Skrift gett sina skapade varelser eviga regler och lagar. Den som följer dem går det väl. Den som bryter mot dem drabbas av Guds vrede.