januari 20, 2006

Gud och världsekonomin

"En global spridning av fågelinfluensa kan vålla väldiga världsekonomiska skador." länk
Om Gud i vrede väljer att slå denna gudlösa värld med en pandemi så kommer det att leda inte bara till död för mängder av människor utan också till "död" för en stor del av världsekonomin.

Det betyder att både fattiga och rika kommer att drabbas om Han släpper lös sin vrede i form av en pandemi.

Ske Guds vilja.