januari 31, 2006

global fördunkling

Såg i dag ett program i SVT - En dunklare värld - om global fördunkling (global dimming). Det var som en härlig domedagspredikan, fast förkunnat av vetenskapsmän.

Global fördunkling handlar om att atmosfären blir förmörkad genom sot- kol- och andra förorenande partiklar, så att solenergin minskar på jorden och temperaturen därmed sjunker. Den globala växthuseffekten däremot orsakar tvärtom att temperaturen stiger över jorden. Det spelar ut varandra kan därmed tyckas. Programmet visade dock att bägge effekterna är skadliga och skapar enorma problem. Det rimligaste scenariet enligt programmet var att temperaturen kommer att stiga över jorden alltmer i framtiden med därtill följande katastrofer.

När det gäller global fördunkling så har Gud i Bibeln talat om detta på flera ställen, bland annat här:

"Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod."
Jesaja 13:9-11

Gud låter människornas syndiga leverne som är orsaken till alla skadliga effekter i atmosfären bli ett kraftfullt redskap för Hans vrede. Bibeln lär att det man sår får man skörda. Det om något besannas genom både global fördunkling och den globala växthuseffekten.