januari 06, 2006

Europa blir Eurabia?

"The threat of the radical Islamists taking over Europe is every bit as great to the United States as was the threat of the Nazis taking over Europe in the 1940s ... Over the past 30 years, the Muslim population in Europe expanded rapidly from a few hundred thousand to more than 20 million." länk
Tony Blankley, red. för The Washington Times har skrivit en bok som krigsvarnar för den alltmer aggressiva och missionerande militanta islamistiska rörelsen. Väst berinner sig redan i krig mot Jihads krigare.

Europa kan inom en inte alltför avlägsen framtid bli ett Eurabia.

Detta kan mycket väl vara Guds allvisa plan. Ett Europa som har övergett Gud och sitt kristna arv och börjat dyrka sekulariserad humanism har redan av en vred Gud i himlen blivit utlämnad åt mörkrets makter, en stark andemakt - Islam.

Prisad vare Gud!