januari 05, 2006

EU tvingar läkare mörda?

"En expertgrupp inom EU öppnar för möjligheten att begränsa läkarnas rätt att neka till att utföra abort." länk
Det som Satan hatar mest av allt är små ofödda barn.

För de är ännu "oskyldiga" och rena och befinner sig inför Guds ansikte på ett särskilt ömmande sätt. Jesus sa om dem: "Låt barnen komma till mig, ty Guds rike tillhör sådana." Lukasevangeliet 18:16

Men en expertgrupp inom EU vill nu rycka bort barn från Jesu famn och vill istället att ofödda barn i Europa ska kunna föras till slaktarläkare som står beredda med kniven.

Men Satan kommer ännu en gång till korta. För när han slaktar barnen genom läkares händer kommer dörren till paradiset genast att öppnas för barnen och de slipper därmed allt jordiskt lidande.

Men Guds vrede vilar tungt över varje läkare som dödar ett barn.