januari 24, 2006

ett kok stryk ska de ha

I går kväll såg jag på dokumentären Pojken som kallas Chucky i Kanal 5. Det pågår ju en kampanj nu i dumburken med Nannyakuten och liknande program som alla går ut på att lära oss att uppfostra elaka och trotsiga barn utan att använda aga.

Det är i grunden destruktiva och farliga program. Undervisning om barnuppfostran som utesluter aga är som att träna soldater och poliser i vapenhantering utan att någonsin få använda ammunition, varken i träning eller i verklighet.

Det var tragiskt och sorgligt att se det där programmet i femman. En ung pojke fick terrorisera hela familjen, han slog och hotade och förbannde sina syskon och sina föräldrar. Familjen fick sina liv förstörda för att de inte använde aga i tid.

Hade föräldrarna när de första tendenserna till elakhet kommit i dagen gett pojken smärtsam aga hade familjen kunnat bli en lycklig familj. Och pojken hade kunnat gå i vanlig skola och även haft kompisar, och själv varit mer harmonisk och glad.

Det är därför som det i ett rättfärdigt land borde vara en skyldighet för föräldrar att använda aga mot elaka och trotsiga barn. Och där så inte sker bör föräldrarna i värsta fall fråntas rätten till sina barn.

Effektiv och smärtsam aga hjälper så gott som alltid. Sedan finns det extrema fall där aga inte hjälper utan barnet forsätter att skymfa sina föräldrar och vara allmänt elak. I sådana fall bör staten i ett rättfärdigt land avrätta en sådan person, i enlighet med Guds befallning:

Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, så skall hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. Och de skall säga till de äldste i staden: "Den här, vår son, är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss utan är en frossare och drinkare." Då skall alla män i staden stena honom till döds. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel skall höra detta och känna fruktan.

5 Moseboken 21:18-21