januari 11, 2006

dödsrosslingar?

"Göran Lambertzs har tidigare sagt att det förekommer att svenska poliser ibland begår mened, alltså ljuger i rätten, och att det kan leda till felaktiga domar." länk

Jag har i ett tidigare inlägg frågat om inte Justitiekanslern (JK) är Sveriges farligaste man. Nu påstår karln med denna höga ställning att poliser ljuger i rätten. Att komma med sådana påståenden utan att det finns fällande domar som bekräftar detta gör att det bara blir fråga om tyckanden och misstankar. Men sådant kan gubbarna i fikarummet syssla med, sådant anstår inte en JK.

JK:s provokationer bör ses i ljuset av att det snart är val. Han vet nog sen länge att en borgerlig seger kommer att betyda hans avgång. Det vi nu kan bevittna är således hans otäcka dödsrosslingar.