januari 31, 2006

dödshotade bögar

"Nygifta paret Magnus Carlsson och Mats Pelli lever under dödshot från kristna extremister. Båda har nu skyddad identitet." länk
Ingen människa få ta lagen i egna händer. Detta gäller särskilt om man tar på sig det heliga namnet "kristen". Som kristen har man dock rätt att hata den där s.k. partnerskapslagen. Ja, det är en vidrighet som ökar Guds vredes tryck över landet.

Men straffåtgärder är det endast staten, överheten, som har rätt att utverka.

Och en rättfärdig stat följer Skaparens bud och befallningar och där ingår dödsstraff för de som ägnar sig åt homosex.