januari 09, 2006

barnens helvete

"Alltför många barn förknippar skolan med en plats där de mår dåligt. De sitter livrädda på lektionerna eftersom de vet att det snart är rast vilket innebär en stunds lidande." länk

Så blir det i humanismens Sverige där lärarauktoriteten medvetet och med kraft har avskaffats, likaså vuxnas rätt att aga barn. Då växer och frodas barns ondska mot varandra och mot vuxna.