januari 02, 2006

barnagan ökar i Sverige

"Många svenska barn blir fortfarande slagna, trots att förbudet mot barnaga är över 20 år gammalt." länk
Detta är goda nyheter. Och som väl är, är det bara något över tiotalet länder i världen som har ett förbannelsens barnagaförbud.

Att aga olydiga och elaka barn är något självklart. Det är inprogrammerat av Skaparen i våra gener. Därför kan inga lagar i världen förhindra detta.

I ett rättfärdigt land agar föräldrar och lärare olydiga barn. Och inte bara det, det ska vara inskrivet i lagarna som ett påbud. Och den förälder eller lärare som vägrar aga elaka och trotsiga barn ska ställas till svars och straffas.