januari 31, 2006

global fördunkling

Såg i dag ett program i SVT - En dunklare värld - om global fördunkling (global dimming). Det var som en härlig domedagspredikan, fast förkunnat av vetenskapsmän.

Global fördunkling handlar om att atmosfären blir förmörkad genom sot- kol- och andra förorenande partiklar, så att solenergin minskar på jorden och temperaturen därmed sjunker. Den globala växthuseffekten däremot orsakar tvärtom att temperaturen stiger över jorden. Det spelar ut varandra kan därmed tyckas. Programmet visade dock att bägge effekterna är skadliga och skapar enorma problem. Det rimligaste scenariet enligt programmet var att temperaturen kommer att stiga över jorden alltmer i framtiden med därtill följande katastrofer.

När det gäller global fördunkling så har Gud i Bibeln talat om detta på flera ställen, bland annat här:

"Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod."
Jesaja 13:9-11

Gud låter människornas syndiga leverne som är orsaken till alla skadliga effekter i atmosfären bli ett kraftfullt redskap för Hans vrede. Bibeln lär att det man sår får man skörda. Det om något besannas genom både global fördunkling och den globala växthuseffekten.

dödshotade bögar

"Nygifta paret Magnus Carlsson och Mats Pelli lever under dödshot från kristna extremister. Båda har nu skyddad identitet." länk
Ingen människa få ta lagen i egna händer. Detta gäller särskilt om man tar på sig det heliga namnet "kristen". Som kristen har man dock rätt att hata den där s.k. partnerskapslagen. Ja, det är en vidrighet som ökar Guds vredes tryck över landet.

Men straffåtgärder är det endast staten, överheten, som har rätt att utverka.

Och en rättfärdig stat följer Skaparens bud och befallningar och där ingår dödsstraff för de som ägnar sig åt homosex.

januari 30, 2006

Jag hejar på arabvärlden!

"Världens två största muslimska statsförbund förklarade på söndagen att man ska kräva en FN-resolution, helst med sanktionshot, mot Danmark med anledning av karikatyrerna av profeten Muhammed i dansk press ... OIC:s 57 medlemsstater kommer att be FN:s generalförsamling att anta en resolution som förbjuder sådana angrepp på muslimsk tro." länk
Jyllands-Postens karikatyrteckningar på Mohammed kan visa sig bli startskottet på en ytterst tillfredsställande debatt runt om i världen.

Yttrandefriheten, så som den är utformad, är en förbannelse. Det är ingen mänsklig rättighet att få säga vad man vill hur som helst.

Och arabvärldens ursinniga protester handlar givetvis inte bara om Islam, de handlar lika mycket om alla religionsutövares rätt att slippa hån och hädelse riktad mot det allra heligaste i sina liv.

En sekulariserad värld kan förstås inte begripa sådant, men jag hoppas de nu tvingas ner på knä genom Islams aggressiva maktutövning. Vissa förnuftiga och självklara saker kan man inte prata in i sekulariserade huvuden. Ibland hjälper endast hot och straffåtgärder.

I ett rättfärdigt land har man hädelselagar som straffar gudlösa som hånar och hädar framför allt Den Kristna Tron.

Det är synd bara att det är arabvärlden som går i spetsen för denna rättfärdiga kamp. Det borde vara den kristna världen som går i bräschen för detta och kräver bl.a. att hädelselagar införs i alla länder.

Men strunt samma, nu är det dags för oss kristna att ansluta oss till Islams marsch mot en gudlös och oförskämd och hånande värld. Vi har fått nog!

Angela Merkel talar klarspråk

"Iran är inte bara ett hot mot Israel utan också mot de demokratiska länderna i denna värld, sade Merkel vid starten av ett tvådagarsbesök i Israel." länk

Sådant klarspråk skulle vi inte ha fått höra från den förre förbundskanslern Gerhard Schröder. Spänningen stiger med andra ord. När ska atomdurken explodera och Guds vrede utgjutas?

forskarvärldens ljugeri

"En inte alltför ovanlig brygd av jakt på ära, berömmelse, stjärnstatus och pengar ... plus sannolikt vissa speciella personlighetsdrag åt det psykopatiska hållet. Det är de vanligaste förklaringarna till de fuskskandaler som nu skakar forskningsvärlden." länk

Människan, även de mest intelligenta, har lögnen boende i sitt bröst. Man ljuger för att få sina själviska begär tillfredsställda.

Denna lögn är också ett tecken på att människan, syndaren, har djävulen inneboende i sig. Jesus sa:

"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." Johannesevangeliet 8 :44

Det är dock särskilt inom naturvetenskapen som denna lögnens andemakt härjar som värst i människobröst. Denna andemakt får forskare att ljuga med falska arkeologiska "fynd", att ljuga med siffror och statistik, att listigt sprida ut lögner i de mest komplexa resonemang, osv, allt för att skapa ett trovärdigt sken åt den största lögnen av dem alla - evolutionsreligionen.

Gud ler och låter detta ske. Syndare ska förhärdas innan de nakna hamnar inför Domens Dag. Då hjälper dem inga lögner mer.


januari 28, 2006

bussolyckan utanför Arboga

Bussolyckan utanför Arboga där nio människor omkom dominerar nyhetsflödet och samtalsämnet i TV:s fluffiga morgonsoffor. Det är märkligt att en sådan händelse ska få sådana ENORMA proportioner.

Under en vecka i Sverige dör ca 8-10 människor i trafiken. Oftast blir det en liten notis i tidningen och eventuellt några sekunders inslag i TV.

Men nu plötsligt, bara för att Gud låtit en veckas trafikskörd ske under en dag, så blir det ett fasligt liv i media. Som om det vore något mycket mer fasaväckande att några människor förolyckas samtidigt än att samma antal människor dör under något längre tidsram?!

Människan är sannerligen en irrationell och korkad varelse.

denna hemska rasism

Det finns en rasism och diskriminering som är tillåten i Sverige och Norden - könsrasism riktad mot män.

Man får här inte säga typ "Jag röstar på moderaterna för jag vill se en MAN som statsminister".

Men man får säga typ "Jag röstar på Tarja Halonen för jag vill ha en kvinnlig president." Jag såg just på Aktuellt och där sa en kvinnlig borgerlig (!) politiker just så. Och förmodligen är det så att Finland i morgon kommer att få en kvinnlig president därför att många kvinnor kommer att rösta på Tarja just därför och endast därför att hon har en springa mellan benen. (Sauli Niinistö skulle vinna överlägset om inte denna demoniska könsrasism hade sådan makt över finnarna.)

Säg, visst är det en galen värld vi lever i. Men så blir det när man överger Guds eviga ordningar och bud.

...............

Kvinnor borde överhuvudtaget inte ha rösträtt. Då skulle vi slippa mycken galenskap.

Iran hotar

"Hela världen vet att Iran har ballistiska missiler med en räckvidd på 2.000 kilometer. Om vi angrips kommer vi att vidta effektiva försvarsåtgärder, sade överbefälhavaren .. i den statliga iranska teven."
"Irans Shahab 3-missiler har en räckvidd som gör att de kan nå alla amerikanska stridskrafter i Mellanöstern samt Israel och Östeuropa." länk
Det kommer att blir ett enormt blodbad i Mellanöstern om Gud i sin vrede fortsätter att förhärda iranierna. Vi ser att Gud utgjuter just nu en blandning av skräck, galenskap och förvillelse i deras sinnen. Det är ett tecken på att något dramatiskt snart kan ske.

Guds rättfärdiga vilja sker i himlen så som på jorden.

januari 26, 2006

Hamas vann!

Världen är chockad över Hamas jordskredsseger. Men jag gläder mig.

Äntligen börjar grytan koka ordentligt. Det är alltid spännande när det rör på sig. Stilltje tråkar snabbt ut en.

Så har då Israel blivit omringat av grannar med eldröda ögon och fradga i munnen, grannar som vill förinta staten Israel. Irans president har offentligt proklamerat Israels förintelse. Och Hamas har Israels förintelse i sina stadgar.

Mörkrets makter grupperar sina härar i Mellanöstern, åskmolnen tornar upp sig, drabbningens dag är nära, Guds vrede mullrar i horisonten.

Varje nation har rätt att försvara sin existens. Ibland är då attack det bästa och kanske det enda effektiva försvaret. Ingen borde nu kunna klaga om den lilla staten som från alla håll hotas av utplåning valde att gå till anfall mot Iran och då främst deras kärnanläggningar. Och även ta itu med Hamas.

En annan sak är att den geografiskt splittrade och plottriga karta som nu är kommer aldrig att kunna leda till stabilitet i regionen. Man skulle kunna tycka att antingen får väl Israel kapitulera och göra som Irans president vill, skaffa sig ett land i Europa eller Alaska, eller också får araberna som håller till i Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem, ge sig av.

Hur Guds visdom till slut handlar är en helt annan sak. Men det som hänt den sista tiden i regionen tyder just nu på att Gud förbereder att utgjuta sin vrede över regionen på ett mäktigt sätt.

Varje morgon när jag knäpper på TV:n är det lika spännande. Har Vredestromben börjat virvla över Mellanöstern idag månne?

Häxornas tid

Så har jag då precis sett sista avsnittet av dramadokumentären Häxornas tid av Jan Guillou.

Touche! Det var kanske det bästa i den genren som någonsin producerats i Sverige. Den kommer att vinna priser. Hoppas också att den kommer att exporteras till andra länder så småningom. Det är den värd.

Det finns mycket jag skulle vilja kommentera vad gäller denna dramadokumentär, men jag nöjer mig med följande (eventuellt får jag tillfälle att återkomma):

När det gäller häxor så är det värt att känna till att ordet häxa finns inte i Bibeln. Således existerar det inga häxor. Det är blott människopåfund, sagor och tokerier, något som också dramadokumentären med hjälp av Jans excellenta formuleringkonst visade.

Däremot talar Bibeln om spåmän och andebesvärjare och sådana som utövar teckentyderi och trolldom och svartkonst. Sådana ska avrättas enligt Guds befallning.

Om t.ex. den djupt ogudaktige Kung Manasse heter det:

"Han ... utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom, skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som var ont i HERRENS ögon, så att han väckte hans vrede."

2 Krönikeboken 33:6


Att alltså i någon form söka kontakt med den andliga världen utan att gå den väg som Gud i Den Heliga Skrift föreskriver är att utsätta sig inte bara för sataniska krafter utan något som är oändligt värre - utsätta sig för Guds vrede.

Häxor och blåkullahistorier kan vi få skratta åt, men också sörja över de oskyldiga kvinnor som drabbades av alla tokiga sagor. Men djävulen och onda andar finns. Och besatta människor finns. Inkvisation behövs därför också idag. Och exorcister. Och en undervisning som manar folk att fly Guds vrede.

Bovarna bara hånskrattar

"Bovarna blev på det klara med att uppgifterna i pku-registret kunde användas för att knyta en brottsling till brottet och såg då till att lämna registret." länk
Naturligtvis ska Regeringsrätten genast tillåta polisen att använda registret. Men framför allt ska polisen nu först och främst få tillgång till namnen på de 1400 som under de senaste två åren begärt att få sina prover förstörda. Alla dessa bör kallas till förhör och avtvingas ett DNA-prov.

Vi kan inte ha ett samhälle där brottslingarna får husera bäst de vill och sedan hånskratta i ansiktet åt samhället och dem som de har mördat, misshandlat, rånat och våldtagit.

Men Satan vill beskydda sina trogna tjänare, därför kommer inga åtgärder att vidtas.

januari 25, 2006

sympati för djävulen

"Att som medelålders ´homosexuell outsider´ välsignas med en dotter var till exempel långt ifrån självklart." länk
Rikard Wolff som just nu spelar "sympati för djävulen" för utsålda hus pratar hädiskt om välsignelse när han som bög accepterats av en gudlös stat som adoptivförälder och nu fått en dotter.

Han är inte den ende rikskändisbögen som adopterat ett barn. Även Jonas Gardell och Mark Levengood har ett barn, en son. Och även Gardell har hädat: "Vi har fått barn nu. Det finns inget som är omöjligt för Herren". länk

Skräck väntar alla de som välsignar det som Gud i sitt Ord har förbannat.

Sodomselden brinner än.

utegångsförbud

"Vänsterpartiet i Växjö vill förbjuda barn under 15 år att vara ute ´utan ansvariga vuxna´ efter klockan elva på kvällen." länk

Barn ska överhuvudtaget inte drälla omkring ute på gator och torg, varken dagtid eller kvällstid.

I varje kommun borde det finns vuxna som med piskor driver hem slödderbarn som bara driver omkring. Och flickor och pojkar som är ute tillsammans är givevis något helt otänkbart i ett rättfärdigt samhälle.

rösta på Anna Karin Hammar

I morse såg jag på Nyhetsmorgon i TV 4, där medverkade ärkebiskop KG Hammars syster Anna Karin. Hon är präst. Hon är öppet lesbisk. Hon uppmanar till bojkott av alla israeliska varor och bojkott av den israeliska statsmakten. Hon är socialdemokrat.

När man vet detta förstår man också bättre varför hennes bror KG Hammar haft en sådan öpppen och välkomnande attityd till gayvärlden och till välsignelse av sådana partnerskap.

Det skulle vara helt fantastiskt om Anna Karin blev ny ärkebiskop. Det skulle vara ett mäktigt slag av Guds vrede över landet. Svenska kyrkan har redan dragits ner så djupt i irrlärans träsk att domen måste vara oryggligt beslutad. Och då vore det inte mer än rätt att denna kyrka får en ledare som den förtjänar och som bäst återspeglar Avfallet.

januari 24, 2006

homosexuella lever farligt

"Kortare medellivslängd och ökad risk för svåra sjukdomar är några av konsekvenserna av homosexuell livsstil som dr Paul Cameron påvisat med sin forskning." länk

Bögeri och sodomi leder ofta till sjukdomar, självmord, mord, ja "gifta" bögar lever betydligt kortare än gifta heterosexuella. Det visar forskningen enligt denne doktor.

Men det är ju självklart, det behöver vi ingen forskning till för att begripa. Det är en urgammal biblisk sanning att den som lever i synd straffas av Gud.

Skaparen har i Den Heliga Skrift gett sina skapade varelser eviga regler och lagar. Den som följer dem går det väl. Den som bryter mot dem drabbas av Guds vrede.

KG Hammar är "en falsk profet"

"KG Hammar säger att han inte tror på de mirakel som vi kan läsa om i Bibeln; att Jesus gick på vattnet, jungfrufödseln och så vidare. Såväl han själv som Martin Lind predikar ett budskap som inte stämmer med Bibeln. När man vill välsigna homosexuell samlevnad och inte heller tar avstånd från sådant som abort, så tycker jag att det är väldigt allvarligt. KG Hammar och Martin Lind är falska profeter och en fara för kristenheten, säger han med skärpa i rösten ... När Hammar och Lind öppet förnekar grundstenar i vår kristna tro så anser jag att de har förverkat sina mandat och borde söka sig andra jobb i stället, säger fader Josef Dag." länk
Ett mycket osvenskt uttalande av en kristen ledare i Sverige. Men gudi välsignat!

Denne präst följer Jesus Kristus i spåren, Jesus själv röt till ordentligt mot dåtidens falska profeter, det räcker med att läsa Matteusevangeliet kapitel 23.

falska profeter

"Fader Fedele är känd för att dansa på fotbollsläktare, gå på erotikmässor och samla in miljontals kronor till behövande." länk
Franciskanermunken anklagas nu för våldtäkt och utpressning. Falska profeter i prästkappor och munkkåpor kryllar det av.

Om jag vore Satan skulle jag försöka göra mitt yttersta att värva personer som har ett förtroendeingivande yttre, är smarta och sociala, och framför allt - är präster eller munkar. Då skulle jag utan ansträngning lyckas dra med mig många godtrogna människor till helvetet.

Säpo hjälper terrorister

"Säpo ska söka efter terrorister på svenska skolor. Med hjälp av uppgiftslämnare i utbildningsväsendet och föreningslivet ska man lättare upptäcka potentiella terrorister, berättar Säpo-chefen Klas Bergenstrand i en intervju med tidningen Sydsvenskan." länk

I dag har svensk media skakat hand med de terrorister som finns i Sverige och bistått dem med sådan information som gör att teroristerna lättare kan bedriva sin verksamhet i landet.

Det som har skett kan liknas vid att enfaldiga poliser går ut i media och säger att nu ska vi börja ligga i buskarna alldeles utanför Hells Angels klubbhus i Göteborg och där spana riktigt noga.

Terroristerna kan nu tacka säpo-chefen Klas Bergenstrand för angenäm och högst värdefull information och sedan gå iväg och smida på mer effektiva planer.

Ack, alla dessa korkade svenska män.

ett kok stryk ska de ha

I går kväll såg jag på dokumentären Pojken som kallas Chucky i Kanal 5. Det pågår ju en kampanj nu i dumburken med Nannyakuten och liknande program som alla går ut på att lära oss att uppfostra elaka och trotsiga barn utan att använda aga.

Det är i grunden destruktiva och farliga program. Undervisning om barnuppfostran som utesluter aga är som att träna soldater och poliser i vapenhantering utan att någonsin få använda ammunition, varken i träning eller i verklighet.

Det var tragiskt och sorgligt att se det där programmet i femman. En ung pojke fick terrorisera hela familjen, han slog och hotade och förbannde sina syskon och sina föräldrar. Familjen fick sina liv förstörda för att de inte använde aga i tid.

Hade föräldrarna när de första tendenserna till elakhet kommit i dagen gett pojken smärtsam aga hade familjen kunnat bli en lycklig familj. Och pojken hade kunnat gå i vanlig skola och även haft kompisar, och själv varit mer harmonisk och glad.

Det är därför som det i ett rättfärdigt land borde vara en skyldighet för föräldrar att använda aga mot elaka och trotsiga barn. Och där så inte sker bör föräldrarna i värsta fall fråntas rätten till sina barn.

Effektiv och smärtsam aga hjälper så gott som alltid. Sedan finns det extrema fall där aga inte hjälper utan barnet forsätter att skymfa sina föräldrar och vara allmänt elak. I sådana fall bör staten i ett rättfärdigt land avrätta en sådan person, i enlighet med Guds befallning:

Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, så skall hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. Och de skall säga till de äldste i staden: "Den här, vår son, är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss utan är en frossare och drinkare." Då skall alla män i staden stena honom till döds. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel skall höra detta och känna fruktan.

5 Moseboken 21:18-21

januari 22, 2006

onda ledare

"Några av diktatorerna är ökända, men skrämmande många av dessa massmördare tillåts leva i lugn anonymitet i världssamfundet. Inga protester, inga demonstrationer, ingen kritik i massmedierna att tala om och inga hårdare påtryckningar." länk

All överhet är av Gud, säger Bibeln. Gud tillsätter bra och dåliga ledare över länder, allt efter sin allvisa vilja. Om ett land ska straffas för sina synder kan Gud tillsätta en ond ledare som får blir ett vredens redskap i den Rättfärdiges hand. I länken ges exempel på 20 av de värsta nu levande ledare i världen. De har plågat och dödat miljoner människor, och fortsätter att plåga och mörda.

När sedan dessa ledare har fullgjort sin uppgift kommer de att straffas av Gud.

våra ledare

"Mark Oaten, 41, drömde om att bli ny ledare för brittiska liberaldemokraterna. Nu kan han glömma det. Ett förhållande med en manlig prostituerad kom i vägen." länk
Dryckenskap, bögeri, ekonomisk brottslighet, ja många är de synder som de människor lever i som den onde vill sätta på ledarposter över ett land. Men han tycks inte alltid lyckas.

januari 21, 2006

en Satans bok

"Det är 400-500 sidor av barnvåldtäkter, avklippning av fingrar, lavemang med kokande vatten, avskurna tungor och bröst, bajs-ätande, styckning och annat smått och gott." länk
Johan Hakelius skriver i sin krönika om alla dessa stinkande demoner som terroriserar svenska folket och som tillhör den s.k. kultureliten.

Varelser som översätter sådana där böcker och kulturdemoner som applåderar fram dem och därmed förför människor borde dömas till döden för hädelse och för samröre med djävulen.

När man läser sådant där är man glad och tacksam att det finns ett brinnande helvete.

muslimska tjejer

"Zübeydes hem är det bröderna som bestämmer reglerna - och de är stränga. Hon får bara gå på bio med en godkänd manlig eskort, inte klä sig "utmanande" som i till exempel korta kjolar och när bröderna har kompisar hemma måste hon stanna på sitt rum." länk
Bortsett från våldet så finns det mycket gott i den muslimska kulturen som håller ett strängt vakande öga på tjejerna. Den muslimska tjej som talar i artikeln borde skämmas och tillrättavisas för sitt upproriska sinne.

Den svenska gudlösa kulturen där flickor får ensamma gå ut och träffa vem som helst av det manliga könet och uppföra sig i stort sett hur som helst är avskyvärd. Det föder synd och orenhet och bokstavligen drar ner Guds vrede över landet.

Flickor och för den skull också pojkar ska hållas i tukt och sedlighet. Och könen ska så långt som möjligt hållas åtskilda. Och träffas man ska det ske i kontrollerade och strikta former, sedesamt och kyskt.

Den perfekta stormen

Jag tittade i går på filmen Den perfekta stormen som gick på SVT 2. Efter bara några minuter blev det uppenbart för mig varför SVT valde att visa just den filmen.

Kvinnodyrkan.

Hur många kvinnliga kaptener på fiskefartyg finns det i världen? Kan det vara en på tusen? Men i filmens värld måste det vara jämställt. Så här skildrades en kvinna och en man som kaptener på var sitt fartyg.

Och naturligtvis var det den vackra kvinnan som var den duktigare. Hon kunde fånga mer fisk än mannen. Hon var en smart tuff frälsarkvinna som härskade över alla män.

Förutom några intressanta specialeffekter var filmen terrible. Ett manus som vore det skrivet av ett 12 årigt barn. Naiva stereotypa klyschor vad gäller manus och regi. Det var ämnat att vara en spännande och gastkramande film, men jag satt faktiskt och skrattade gott och länge åt alla galna och verklighetsfrämmande repliker. För att bara nämna kort en galenskap i mängden:

Mitt i havets orkan. Med 30 meter höga vågor. En man hoppar fritt ner i havet (bara det!) från en helikopter till några människor som befinner sig i havet efter att deras båt kapsejsat. När mannen har landat i havets raseri väljer han att presentera sig med namn: - Jag heter Jeremy någonting, jag är här för att rädda er. Hur mår ni? En kvinna skriker ut mitt i sin dödsångest: - jag mår bra.

Ja, så där håller filmen på. Och den slutar med att den smarta och vackra och duktiga kvinnan far ut med sitt fartyg igen, leende, medan hon tänker på de män som dog i orkanen.

Det finns hundratusentals filmer i världen. Men de filmer och serier som SVT köper in har i princip alltid med vackra, smarta, trotsiga, duktiga kvinnor. Aldrig att SVT skulle ta in en film som ens antydde en ödmjuk och underordnande kvinna. Och därmed visas för svenska folket aldrig flertalet av de filmer som produceras i världen. För inte så länge sedan gjordes ett undantag, då visades faktiskt en iransk film i SVT. Redan innan den visades förstod jag att den filmen måste bara vara kvinnodyrkande den också. Och visst var det så, den skildrade en smart och självständig iransk kvinna som tillsammans med en man - som hon bestämde över - skulle samla in röster till ett val. Det var en urtråkig och usel film, men den gick i repris minst en gång. Tanken var förmodligen att man ville nå araber i Sverige med jämställdhetens evangelium på detta förrädiska sätt.

Men så där håller det på, år efter år, i alla svenska tv-kanaler. Jag kunde nämna vilken film eller serie som helst. Det är faktiskt i konkret mening fråga om dyrkan - kvinnodyrkan. Det pågår en massiv hjärntvätt, ett demoniskt manipulerande av det svenska folket, ett slags tillbedjande av det kvinnliga könet.

Det är demoniskt till sin innersta natur därför att det så direkt och öppet bryter mot Skaparens ordning där kvinnan är ämnad att vara underordnad mannen och tjäna honom, och där mannen är huvudet och den som förtjänar respekt.

---------------------------

Ett släkte som framhärdar i synd och gudlöshet utlämnar Gud i vrede till villfarelse och förhärdelse.

januari 20, 2006

Gud och världsekonomin

"En global spridning av fågelinfluensa kan vålla väldiga världsekonomiska skador." länk
Om Gud i vrede väljer att slå denna gudlösa värld med en pandemi så kommer det att leda inte bara till död för mängder av människor utan också till "död" för en stor del av världsekonomin.

Det betyder att både fattiga och rika kommer att drabbas om Han släpper lös sin vrede i form av en pandemi.

Ske Guds vilja.

demonbesatta människor

"Lennart berättar att han hemsöktes av demoner och hade fantasier om att döda någon." länk
Han mördade besinningslöst, drack offrens blod och åt människokött.

Och Bibeln ger Lennart rätt, för Bibeln och framför allt Jesus Kristus, talar om onda andar, demoner, som plågar människor. Och Jesus befriade många människor från demoner enligt evangelierna.

Också idag finns det massor av människor i lägenheter, villor och i psykiska anstalter som har demoner i sig.

Ett rättfärdigt land har många demonutdrivare som i Jesu namn kan befria människor plågade av onda och orena andar.

Att Satan och hans demoner ges mer makt att plåga människor är ett tecken på att Guds vrede är utgjuten. Ju mer gudlöst samhälle ju mer av Guds vrede och därmed också mer satanisk aktivitet bland människorna. Satan är ett straffande redskap i Guds hand.

Men för den som tror evangelium finns det hjälp och frälsning.

"Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom."

Apostlagärningarna 10:38


hjärnblödning?

Dick Erixon skriver i dag i sin blogg om den franske presidenten Jacques Chirac som till och med hotar med kärnvapen om landet angrips. Och Erixons slutkläm blir:

"Tänk om George W Bush sagt samma sak! Då hade väl hela medievänstern fått hjärnblödning." länk

januari 19, 2006

våldsamma småbarn

"Barn i femårsåldern som överfaller vuxna med slag, sparkar och bett är ett växande problem på dagis i danska Helsingör." länk
Danmark tillhör tillsammans med Sverige ett av de få länder i världen som har barnagaförbud.

Och då blir det förstås så som det blir. Barn fostras indirekt till hänsynslösa monster. De onda impulserna ges utlopp. De får lära sig att det inget kostar att leva ut sina elaka och själviska begär.

Nu kliar sig danskarna i sina arma huvuden och funderar på vad de ska göra åt "problemet".

Guds svar är stryk. Aga tar snabbt och effektivt bort onda tendenser hos barn. Det smärtar en kort stund och kan se otäckt ut, men det är gudomlig visdom i aktion. Och framför allt - det hjälper.

Rysk vinterkyla

"Temperaturen dagtid i Moskva låg i dag kring minus 30 grader men väntas sjunka till 37 minusgrader. Omkring Moskva förutspås temperaturen bli minus 40 natten till i morgon." länk

Det är allmaktens Gud som styr vädret i världens alla länder. Gud använder vädret för att välsigna och för att straffa folk och länder.

Nu får Ryssland smaka Guds vrede också i form av isande kyla. Människor kommer att dö. Människor kommer att pinas. Ekonomin kommer att försvagas. Hela det ryska samhället kommer att plågas av Guds isande vrede.

En del kommer dock att lyssna till Guds varnande stämma och börja tro evangelium. Välsignade vare dem, det kommer att värma deras hjärtan.

januari 17, 2006

Norska Bögkyrkan

"Den norska kyrkan kan vara på väg att svänga i synen på homosexualitet ... Nu finns, enligt tidningen Vårt Land, majoritet bland biskoparna för en kyrklig välsignelse av homopar." länk
Inte bara Svenska kyrkan utan nu tänker tydligen även Norska kyrkan börja välsigna det som Gud i Den Heliga Skrift förbannar.

Det är inte bara de förtappade syndarna som har gift i sig, ormgiftet tränger in även bland kyrkans präster och biskopar.

Tiden är mogen för dom, Guds vredes lie står redo att börja skära.

Moské i Umeå

"Svenska kyrkan i Ålidhem i Umeå får en moské som närmaste granne. På måndagen blev bygglovet klart. Moskén får en 22 meter hög minaret," länk
Om 50 år kan minareter vara lika vanliga som kyrktorn i den svenska myllan.

Sakta men säkert drar Gud vredens täcke över landet. Människorna ska förblindas och förhärdas. Domens dag är beslutad sen skapelsens morgon.

Ära vare Gud!

sexdemonerna tar över

"Snart kan du se grannens samlag i din tv. Nu ska svenska par visa upp sina sexvanor i TV 4." länk
Sexdemonerna firar framgång efter framgång i de stora TV kanalerna. Snart är det dags att öppna dörren på vid gavel till det förbjudna. Människornas synder ska mogna och syndabägaren ska fyllas till brädden, sedan utgjuter Gud sin vrede som aldrig förr över människorna.

Halleluja!

Filmen Rome

"Mycket sex, mycket våld ... folk får svärd genom diverse kroppsdelar, känner sig lite yra en stund, snart redo för en häst igen ... Man sparar inte på detaljerna när det gäller tortyr och avskurna halsar - fler nakna människor kan aldrig tidigare ha skådats i åtminstone amerikansk tv." länk

Nu ska människorna få vad deras hjärtan så intensivt längtar efter - sex och våld, sex och våld.

Är det någon som ännu tvivlar på att Satans ande ruvar i människobröstet?

Och naturligtvis deltar också en sån där smart och elak feministkvinna i serien. Fattas bara annat.

Guds vrede över världen driver människorna allt längre in i mörkrets vanvett.


januari 16, 2006

Saudiarabien ett föredöme

"När Sverige på onsdag kväll möter Saudiarabien i fotbollslandskampen i Riyadh kommer inga kvinnor att finnas på läktarna." ... "Kvinnorna är portförbjudna.Saudiarabien är tyvärr ett mycket konservativt land där kvinnor inte ens får köra bil." länk
Allt som sker i Saudiarabien är inte fel. Långt därifrån. Att påstå annat är rasistiskt och kränkande mot ett annat land.

I Saudiarabien hålls män och kvinnor åtskilda. Det är rätt.

Det borde övervägas också i Sverige att förbjuda kvinnor att köra bil. Det finns en del kvinnor som i yrket kan behöva bil, men principiellt borde bilkörning förbjudas för kvinnor.

Det är t.ex. en irriterande plåga att behöva lämna företräde åt en kvinnlig bilist som kanske bara är ute för att lustköra eller kör på grund av någon annan meningslös anledning.

Och om kvinnor förbjöds bilkörning skulle köerna bli mindre. Irritationen i trafiken bli mindre. Miljön och våra städer skulle må bättre. Vårdkostnaderna skulle bli mindre. Och samhällsekonomin skulle förbättras. Detta och mycket mer därtill skulle ske om kvinnorna förbjöds att köra bil.

Men framför allt handlar det om underordning, det är något avskyvärt att kvinnor kan ta sig friheten att köra bil och därmed tvinga män att ibland väja för dem och ge dem företräde och orsaka allmän frustration i olika trafiksituationer. Allt detta sänder fel signaler i samhällskroppen.

I ett rättfärdigt land är det mannen som kör bil. Det kvinnliga könet sitter med som passagerare. Lugnt och stilla. Och klagar aldrig på mannens körning.

könsrasism

"På tisdagen fick sex långfilmer tolv miljoner kronor av Filminstitutet. Ingen av regissörerna är kvinna - trots den utlovade satsningen på kvinnlig film." länk
Nu är feministhäxorna på krigsstigen igen, detta eftersom ingen kvinnlig regissör fått några pengar.

Varje gång en feministhäxa ondgör sig över att bli diskriminerad av män så är det fråga om gudlös och aggressiv könsrasism riktad mot män.

Feministerna har startat ett slags absurt krig mellan springa och lem. Detta ska inte accepteras. Varje gång som en feminist öppnar sin mun bör en rättfärdig man genast anklaga en sådan för att vara en gudlös könsrasist.

Om t.ex. en styrelsepost ska tillsättas, ska avgörande faktorer vara sådant som kunskap, omdöme och erfarenhet. Om någon då piper om det kvinnliga könet som en faktor ska vederbörande genast tystas ner och anklagas för att vara en gudlös könsrasist.

Det ska poängteras att ett rättfärdigt samhällle bygger på Skaparens ordningar. I dessa gudomliga ordningar är mannen kvinnans huvud och kvinnan är underordnad i allt. Därför ska mannen prioriteras framför kvinnan överallt i samhället. Och kvinnan ska ödmjukt och villigt finna sig i det.

Det är därför som feminister är just upproriska häxor i Guds ögon över vilka Guds vrede vilar tungt.

---------------------------

Vad sedan gäller filmregissörer ska bara sådan film få produceras som ärar Gud och Den Kristna Tron.

Och givetvis är det bara män som kan få tillåtelse och bidrag till att producera sådana filmer.

Muslimer reagerar med rätta

Muslimska ledare går till skarpt angrepp mot den kristna tidning i Norge som publicerat samma bilder på profeten Muhammed som Jyllands-Posten i Danmark:
"Editors should not take free speech as an excuse to insult a certain religion; otherwise they risk an extremist response from the offended, which carries grave consequences." länk
Det är sant att yttrandefriheten idag i väst används som täckmantel för all slags ondska och orenhet. Yttrandefriheten har blivit Satans bästa bundsförvant.

I ett rättfärdigt land är yttrandefriheten i den form som finns idag i väst avskaffad.

Ingen ska kunna håna och häda Gud och Den Kristna Tron. Den som gör det ska kunna straffas. I värsta fall med döden. Så lär Bibeln.

Därför borde också kristna reagera med ilska varje gång gudlösa människor i någon form hånar Gud eller Den Kristna Tron.

Chile

"Kvinnorna ska få mer makt i regeringen." länk
Det säger den nyvalde kvinnlige presidenten i Chile. Folk har röstat på henne främst för att Michelle har en springa där nere, och inte för att hon skulle vara vis och ha gott omdöme. Och nu tänker Michelle sätta sådant folk i ledningen som har springa istället för folk som har visdom, kunskap, omdöme och erfarenhet.

Gud slår gudlösa människor med vansinne. Guds vrede vilar starkt över Chile.

januari 15, 2006

Israel - Skåne

"Försvenskningen bankades in på flera plan samtidigt. På marknivån slog man hänsynslöst till rent fysiskt mot varje motståndskämpe som påträffades. Han torterades offentligt och blev sedan avrättad under spektakulärt brutala former, allt för att avskräcka andra upproriska. En vanlig metod var att fången brändes med glödande järn varpå en järnstång kördes in i ändtarmen och ut genom näsan. Kroppen spikades sedan upp på ett träd." länk

Skåne blev svenskt genom aggressiv krigföring, terrorism, tortyr, avrättningar och etnisk rensning av en sällad skådad omfattning.

När jag läste Herman Lindqvists intressanta krönika kom jag plötsligt att tänka på Israel. Jag för min del anser att Israel har självklar rätt till bl.a. Golan, Västbanken och Gaza. Dessa områden ingår inte i det FN beslutade israeliska landområde av år 1948. Men eftersom flera arabländer försökte sparka judarna i havet och utrota Israel under sexdagarskriget 1967 så har Israel självklar rätt till dessa områden, för om man lyckas försvara sig mot aggressiva stater som försöker utrota en kan man ha rätt att behålla erövrad mark, och det gäller i synnerhet Israel, som är en pytteliten nation omgiven av många och stora fientligt inställda arabnationer varav flera fortfarande formellt befinner sig i krig med Israel.

Och om det finns någon förvirrad och uppblåst svensk som har mage att kräva att Israel lämnar tillbaka som de så fräckt säger "ockuperat" land så bör de 1000 gånger mer kräva att Sverige ska lämna tillbaka Skåne till Danmark.

Annars kniper de käft.

Tarja Halonen

I dag väljer Finland president.

Och Finlands president Tarja Halonen har beskrivits som odräglig, argsint, amper. Med ett förfärligt humör. Och envis som en åsna och vägrar erkänna när hon har fel. Hon beskrivs som misstänksam som en gammal get och hela tiden rädd för att någon ska sticka kniven i ryggen på henne. Om detta står att läsa i SVD.

Och nu skriver Aftonbladet att det är "kvinnorna" som avgör i kväll om denna "odrägliga" tant ska bli omvald till presidentsposten.

Och tanten är även livligt påhejad av den amerikanske komikern
Conan O´Brien som i sina program ger henne gratis reklam som sedan refereras i finsk media. Komikern ger henne sitt stöd främst därför att han tycker att hon liknar honom.

Trots att Tarja i många stycken verkar vara en besvärlig tant så kommer många tjejer och kvinnor att rösta på henne, inte för att man anser henne vara klok, vis, full av gott omdöme, osv, utan för att hon har en springa där nere.

Ja, så kan det gå när man ger kvinnor rösträtt. Då blir det fladdrande och irrationella hjärterörelser som avgör var man lägger sin röst och inte tänkande huvuden.

År 1919 är en svart dag i svensk historia, det var det år då riksdagen fattade beslut att även kvinnor får rösta i val. Finlands kvinnor fick rösträtt redan 1906.

Kvinnan ska enligt Guds befallning alltid vara underordnad mannen och får aldrig "sticka upp" mot mannen. Kvinnors rösträtt är därför ett direkt trots mot denna gudomliga förordning. Det land som ger kvinnor rösträtt drar över sig Guds vrede, och det kan bl.a. innebära att Gud i vrede låter kvinnor komma till makten, något som i sin tur ökar förbannelsen över ett land.


januari 14, 2006

Toppkandidaterna (2)

Sex såpapolitiker är nu utvalda att delta i SVT:s program Toppkandidaterna. Jag har i tidigare inlägg skrivit att gudlösa människor kommer att delta på grund av den där s.k. juryn.

Och så blev det. Vi kan se att det blir en osalig blandning av folk som är vänster, barnamördare, feminister, och så klart - bögälskare. länk

Satan har fått makt att pervertera och förhärda svenska folket. Vi ser Guds vrede i verksamhet.

januari 13, 2006

Irans förhärdelse

När Mose på Guds befallning skulle gå till Farao för att ålägga honom att släppa Israels folk, så förhärdade Gud Faraos hjärta så att diktatorn vägrade släppa folket. Därefter sände Gud straffdomar över Egypten och dödade till slut alla förstfödda i landet. Sedan kom friheten.

På samma sätt förhärdade Gud Saddam Hussein och gjorde honom hårdnackad, för att Gud i sin vrede ville straffa landet och därefter ge landet en begynnande frihet och en ny ledning.

Och nu ser vi hur Gud förhärdar Irans ledare så att de arrogant och trotsigt hånar världens alla länder.

Det är fantastiskt att få vara med i ett sådant skede och i direktsändning få uppleva hur Guds aktiva förhärdelse och vrede verkar i världen. Orsaken är förstås att Iran ska straffas av Gud, därför förhärdar Han nu deras ledares sinnen så att de beter sig som oförnuftiga och oskäliga djur på väg till slakt.

Nu väntar jag bara på att Israel ska gå till en massiv attack, eller hur nu straffdomen kommer att se ut.

Om kommande straffdom kommer att leda till att frihetens klockor börjar ljuda också i Iran återstår att se. Det är inte säkert. Det kan lika gärna betyda startskottet till en ohygglig Guds vredesdom över hela Mellanöstern.

Ske Guds vilja.

januari 12, 2006

feg och okunnig kd-politiker

"Gud älskar även pyromaner och kleptomaner, men han fördömer ändå deras handlingar ... Gud älskar dig och mig lika mycket som den homosexuella, men just den företeelsen älskar han inte." länk
Nej, Gud älskar varken pyromaner, kleptomaner eller människor som lever i homosex.

Gud hatar och är vred på syndare. Och om de inte omvänder sig och tror på evangeliet kommer de till helvetet till slut.

Nu ber den där okunnige och fege kd-politikern om ursäkt ifall han "trampat någon på tårna". Det var det dummaste. Vem kan bli trampad på tårna av att få höra att Gud älskar en?

Det är 1900-talets största sataniska lögn att Gud skulle älska människor som lever i synd och otro.

Nej, Guds vrede vilar över syndaren.

"Du hatar alla ogärningsmän."

Psaltaren 5:6

förbud mot rökning

"I Finland vill social- och hälsovårdsdepartementet förbjuda balkongrökning." länk
Denna förbannelsens drog - rökning, bör i princip förbjudas överallt.

Om det finns barn i en familj ska det naturligtvis vara absolut rökförbud i hemmet. Att röka i ett hem där det finns barn är lika illa som att injicera knark i barnen eller öppna gapet på dem och hälla i dem sprit.

Passiv rökning skördar tusentals liv varje år. Och eftersom vuxna människor ofta beter sig som själviska svin utan att visa hänsyn till sina barn, så är det riksdagens skyldighet att stifta en lag om absolut rökförbud i hem där barn vistas.

Att det inte redan skett visar på demoniskt inspirerad dumhet och omdömeslöshet.

kondomer

"De styrande i staden Tulua i västra Colombia har upprört den katolska kyrkan genom att kräva att alla män över 14 år bär kondom, annars blir det böter eller en tretimmars kurs i hur man förebygger aids." länk

Att detta upprör katolska kyrkan är oväsentligt, men det gör Gud vred och det är det enda som betyder något.

Folk ska inte tvingas ta med sig promiskuiteten så fort de stiger utanför dörren. Tvärtom så borde den som bär med sig promiskuiteten i fickan eller väskan straffas.

Otukt och skörlevnad är brott inför Skaparen och ska även av jordiska myndigheter betraktas som brott och inte uppmuntras.

januari 11, 2006

Tony Blair - barnagare

"Jag tror faktiskt att alla inser att det är skillnad mellan att danska till sina barn och att misshandla dem." länk
En del media framställer detta som något nytt. Men Tony Blair har även tidigare sagt att han agat sina barn.

Och i England, som i nästan alla länder i världen, så har föräldrar tillåtelse att aga sina barn.

År 2004 röstade Englands parlament med stor majoritet för att behålla sin lag om barnaga. Därför är det bra att Tony Blair öppet och offentligt säger att han agar sina barn. Det ger alla goda föräldrar i England stöd och uppmuntran i sin uppfostran av sina barn.

Den förälder som vägrar aga sina trotsiga barn begår en svår underlåtenhetssynd. Gud befaller barnaga i Bibeln. Det är för barnens bästa och för samhällets bästa.

Johan Hakelius

"Hur kommer det sig att folk inte blir skräckslagna av dessa liberala tv-presidenter?" länk
Krönikören vill hellre se "troll" än såna där kvinnor som presidenter.

Intressant att serien Commander in chief kan vara för mycket till och med för etablissemangskändisar. Det ska mod till för att sådana ska våga yttra något negativt om denna högextremfeministiska serie.

För min del råkade jag zappa in på Commander in chief och befann mig där ca 10 sekunder. Sedan fick jag kväljningar och zappade genast vidare.

Guantánamo

Guantánamo lägret får nog delvis betraktas som ett misslyckande. Idag påstår en organisation att det förekommer tortyr på basen. länk

Det är dock inget misslyckande om tortyr förekommit. I kampen mot terrorism är det förståeligt om stater ibland känner sig tvungna till det.

Nej, misslyckandet ligger i att man alls satte dessa i ett sådant stort och unikt fångläger. Det borde ha varit uppenbart för Bush administrationen att det då skulle dra till sig de gudlösa vänsterhumanisternas uppmärksamhet och vrede.

Man borde istället efter förhör i tysthet ha avrättat de flesta av dem där man fångat dem.

dödsrosslingar?

"Göran Lambertzs har tidigare sagt att det förekommer att svenska poliser ibland begår mened, alltså ljuger i rätten, och att det kan leda till felaktiga domar." länk

Jag har i ett tidigare inlägg frågat om inte Justitiekanslern (JK) är Sveriges farligaste man. Nu påstår karln med denna höga ställning att poliser ljuger i rätten. Att komma med sådana påståenden utan att det finns fällande domar som bekräftar detta gör att det bara blir fråga om tyckanden och misstankar. Men sådant kan gubbarna i fikarummet syssla med, sådant anstår inte en JK.

JK:s provokationer bör ses i ljuset av att det snart är val. Han vet nog sen länge att en borgerlig seger kommer att betyda hans avgång. Det vi nu kan bevittna är således hans otäcka dödsrosslingar.

januari 10, 2006

Europa ska koloniseras

"Enligt .. före detta presidentkandidaten Pat Buchanan .. har muslimska religiösa ledare i grupper som al-Qaida .. och Muslim Brotherhood .. ambitionen att på sikt kolonisera Europa, som snabbt åldras och försvagas, och införa islams sharia som lag. I Europa bagatelliseras risken i allmänhet .. Varningsartiklarna är få, kraven på tolerans och respekt betydligt fler." länk

Europas politiker sover medan fienden rycker fram.

Och när man är vaken predikar man sitt välmenande evangelium om tolerans, öppenhet och mångkultur. Det är en predikan som välkomnande öppnar dörren för Islam att påverka, infiltrera och erövra allt mer Europeisk mark.

Islam är den näst största religionen i Europa. Och enligt moderaterna finns det nu 31,8 miljoner muslimer i Europa. Det är som om varenda människa i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Littauen och Lettland vore muslimer.

Och eftersom muslimers barnafödande vida överträffar europiskt barnafödande så vet den insiktsfulle vad framtiden bär i sitt sköte.

Islams begynnande kolonisering av Europa är ett starkt vittnesbörd om Guds väldiga vrede som vilar över Europas länder och folk.

Europa har övergett sanningen - Bibeln och Den Kristna Tron - därför utlämnar Gud europas folk åt lögnens andemakt.

Prisad vare Gud!

våldsamma dataspel

"Den senaste studien om datorvåld visar att våldsamma datorspel faktiskt påverkar den del av hjärnan som styr aggressivt beteende." länk
Det behövs inga studier för att visa att våldsamma spel påverkar negativt. Det behövs bara några droppar förnuft och omdöme.

Allt vi ser och hör i det dagliga livet påverkar oss. Debatten ska därför inte handla om ifall våldsamma spel påverkar oss. Det ska handla om ifall vi verkligen menar att sådana spel tillför något gott i samhället och om vi vill ha ett samhälle som ger oss och våra barn möjlighet att sitta flera timmar framför dataskärmen och stirra på sådant. Formar våldsamma spel våra barn till goda samhällsmedborgare?

I ett rättfärdigt land finns naturligtvis inga sådana demoniska dataspel. Där straffar man istället ansvariga för sådana spel.

Att så inte sker är ett uttryck för Guds vrede. Barn och vuxna som fyller sina sinnen med våldsamma och blodiga spel är förtappelsens människor och föremål för Guds vrede. Deras hjärtan älskar våld och våld ska de få. De ska förhärdas i sina hjärtan.

Oprah Winfrey

I morse tittade jag på "gudinnan" Oprah Winfrey. Hon tycker till om allt möjligt och ingen vågar tyvärr någonsin säga emot. Hon skulle behöva få ett par ordentliga näsknäppor då och då så att hon förstod att hon blott var en syndig varelse. Trots det kan hennes program vara intressanta ibland.

Och vill man uppleva okunnigt och hysteriskt kvinnoskrik ska man se hennes program, för i auditoriet kryllar det av vackra unga kvinnor som kan vråla.

januari 09, 2006

miljoner flickor dödas

"Omkring tio miljoner flickor ´saknas´ i Indien. De aborterades som foster, rapporterar forskare i The Lancet." länk
Abortindustrins skorstenar bolmar som aldrig förr. Askan efter massmördade ofödda barn sprids i luften och läggs som ett blodigt skuldtäcke över hela vår jord.

Ropet från dessa miljoner dödade barn når Gud. Och Gud svarar i vrede genom att utgjuta sina vredesskålar över världens länder.

"sexuellt avvikande"

Nu ska man inte ens längre få påpeka att homosex är något "sexuellt avvikande". Inte heller ska man få påpeka de mest självklara och uppenbara saker vad gäller invandrare och invandrarkulturer. länk

Det är intressant att se hur långt ut i vansinnets utmarker som den politiska korrekthetens evangelium kan driva människor.

FN i skurkstaters tjänst

"Förenta Nationerna har blivit ett vapen och en sköld för världens skurkstater." länk
Tre debattörer dömer idag ut FN.

Bibeln lär att världen ligger i den ondes våld och att Guds vrede vilar över varje land och folk. Och den verkligheten kan ingen så välmenande inernationell organisation ändra på.

Den verkligheten kan bara tro och omvändelse ändra på.

kannibalen

Han styckade, stekte och åt upp en datatekniker. länk

Att läsa om denne kannibal och hans offer ger oss en brutal inblick i syndens demoni, som bor i allas våra hjärtan.

Varje syndare riskerar att i vilket ögonblick som helst besättas av en hord av demoner.

Den som inte har Kristus i hjärtat har djävulen i hjärtat och är föremål för Guds vrede.

barnens helvete

"Alltför många barn förknippar skolan med en plats där de mår dåligt. De sitter livrädda på lektionerna eftersom de vet att det snart är rast vilket innebär en stunds lidande." länk

Så blir det i humanismens Sverige där lärarauktoriteten medvetet och med kraft har avskaffats, likaså vuxnas rätt att aga barn. Då växer och frodas barns ondska mot varandra och mot vuxna.

Deep impact

I går såg jag på filmen Deep impact som handlar om en komet på väg att ödelägga jorden. Förutom slutet då en väldig våg sköljer över land och städer så är det en skräpfilm. Det skräpigaste är att Satan åter igen låter en söt, smart, trotsig, stark ung kvinna ha huvudrollen. En kvinna som uppträder trotsigt och arrogant mot presidenten. Hon måste ha övat mycket på att få till en sån där väsande röst som låter så himla intelligent.

Och till synes av en slump börjar sedan idag i samma kanal Commander in chief (som jag tidigare kommenterat), också här kommer vi att få se en stark och smart kvinna (vicepresident i början) vara trotsig mot en sittande president och mot hela partiet.

Ett av de starkaste brotten mot en gudomlig ordning uppträder i världen om en ung kvinna är öppet trotsig mot ett lands manlige ledare. Då har upproret och hånet mot Gud nått ett max.

Det är oerhört fascinerande att se hur skickligt Satan genom TV-mediet förvillar och manipulerar människornas sinnen under den yttersta tiden.

januari 08, 2006

Missionsprovinsen

"På lördagen vigdes ytterligare sex präster i den omskrivna och omdiskuterade Missionsprovinsen. Alla sex var män, eftersom Missionsprovinsen inte anser att kvinnan har rätt till prästämbetet." länk
Svenska kyrkan anser att Missionsprovinsen är ett "nytt samfund".

Trots att det är Missionsprovinsen som håller fast vid Bibeln och den Lutherska Bekännelsen. Svenska kyrkan däremot har sekulariserats och övergett väsentliga delar av den kristna tron.

Svenska kyrkan står för något nytt. Missionsprovinsen håller fast vid det klassiska.

Det borde därför vara Svenska kyrkans präster som får bilda något nytt. Men istället är det deras präster som behåller greppet om Svenska kyrkans ekonomi, kyrkobyggnader och andra ägor. Missionsprovinsen har ingenting.

Förr i tiden var det irrlärorna som bannlystes och tvingades gå iväg från kyrkans hägn. I dag är det tvärtom. Det är de troende som tvingas gå och irrlärorna kan stanna kvar.

Inte under någon tid, från det att Ansgar beträdde svensk mark på 800-talet, har Kyrkan i Sverige varit så avfallen som i vår tid.

Och det är ett av de allra tydligaste bevisen på att Guds vrede är utgjutet över landet. Ett land som straffas av Gud får "präster" som är vargar i fårakläder, irrlärare, djävulens budbärare. Deras upppgift är att leda folk allt djupare in i mörkrets hjärta - att göra människor mogna för helvetet.

Det är en sorglig men spännande tid att få leva i. På första parkett får man uppleva hur en mäktig straffdom går över landet, man får bevittna hur Gud brer ut ett svart och tjockt irrlärans täcke över landet.

Svenska kyrkans ärkebiskop, biskopar och präster må ha Aftonbladet, Expressen och Gardellmänniskor som sina vänner.

Men ve den som har Gud, den Helige, som sin fiende.

"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer."

Hebreerbrevet 10:31

januari 07, 2006

aggressivt fågelvirus

"Fågelinfluensaviruset är unikt och mycket aggressivt. Att säga att det inte kan leda till en pandemi är högmodigt, säger professor Björn Olsen, expert på fågelburna smittor." länk
2006 kan bli ett år då Gud utgjuter sin vrede på ett särskilt tydligt sätt.

Dels genom en pandemi som sänder miljoner själar ner till dödsriket, och dels genom att förödande krafter släpps lösa i Mellanöstern.

Och vilka andra vredespilar kan inte Gud skjuta mot en syndig och avfallen värld detta år? Prisad vare Gud!

Det är tid nu att sluta skratta och festa, nu är tid för gråt och bön. Det är bara tro och omvändelse som kan rädda en människosjäl.

januari 06, 2006

Europa blir Eurabia?

"The threat of the radical Islamists taking over Europe is every bit as great to the United States as was the threat of the Nazis taking over Europe in the 1940s ... Over the past 30 years, the Muslim population in Europe expanded rapidly from a few hundred thousand to more than 20 million." länk
Tony Blankley, red. för The Washington Times har skrivit en bok som krigsvarnar för den alltmer aggressiva och missionerande militanta islamistiska rörelsen. Väst berinner sig redan i krig mot Jihads krigare.

Europa kan inom en inte alltför avlägsen framtid bli ett Eurabia.

Detta kan mycket väl vara Guds allvisa plan. Ett Europa som har övergett Gud och sitt kristna arv och börjat dyrka sekulariserad humanism har redan av en vred Gud i himlen blivit utlämnad åt mörkrets makter, en stark andemakt - Islam.

Prisad vare Gud!

januari 05, 2006

EU tvingar läkare mörda?

"En expertgrupp inom EU öppnar för möjligheten att begränsa läkarnas rätt att neka till att utföra abort." länk
Det som Satan hatar mest av allt är små ofödda barn.

För de är ännu "oskyldiga" och rena och befinner sig inför Guds ansikte på ett särskilt ömmande sätt. Jesus sa om dem: "Låt barnen komma till mig, ty Guds rike tillhör sådana." Lukasevangeliet 18:16

Men en expertgrupp inom EU vill nu rycka bort barn från Jesu famn och vill istället att ofödda barn i Europa ska kunna föras till slaktarläkare som står beredda med kniven.

Men Satan kommer ännu en gång till korta. För när han slaktar barnen genom läkares händer kommer dörren till paradiset genast att öppnas för barnen och de slipper därmed allt jordiskt lidande.

Men Guds vrede vilar tungt över varje läkare som dödar ett barn.

Commander in chief

Feministspyorna som strömmar över oss tar aldrig slut. Nu har TV 4 fått tag i den nya serien Commander in chief, som skildrar hur en sån där kvinna blir president i USA.

Det är ingen ände på smarta och trotsiga kvinnor i olika serier.

Allt handlar givetvis i förlängningen om ett demoniskt trots mot den underordning som Gud i Bibeln kräver av kvinnor. Detta vet Satan, som hatar alla de gudomliga ordningar som Skaparen har stadfäst i universum.

En intressant detalj, men inte oviktig, är att
en av seriens producenter har tidigare arbetat som biträdande informationsdirektör åt Hillary Clinton.

januari 04, 2006

från jubel till sorg

"Beskedet att elva av arbetarna var döda förstörde ett glädjerus utlöst av det felaktiga påståendet att alla tolv hade räddats. Kyrkklockor ringde och familjemedlemmar skrek av glädje." länk
Guds vägar för varje människa äro outgrundliga.

Sådana här händelser kan drabba vem som helst av oss. När som helst. För en del innebär det Guds godhet och omsorg, för de kommer till den himmelska världen. Och det bör glädja våra syndiga hjärtan. För andra innebär sådana händelser att drabbas av Guds vrede, för de kommer till helvetet. Och det bör få oss att betänka livets allvar.


"Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?"
Amos 3:6

samtal i morgonsoffan

I morse såg jag i SVT:s Gomorron Sverige en debatt mellan professorn Torbjörn Tännsjö och den enkle pingstpastorn Stanley Sjöberg.

De filosoferade lite om fenomenet Intelligent Design. Stanley irrade omkring lite hit och dit i tanken, medan Tännsjö bidrog med det mest intressanta uttalandet när han sa att med tanke på Tsunamin, andra världskriget och andra fasor i världen så måste denna intelligenta kraft i tillvaron, om det alls finns någon (vilket han inte tror), vara en djävul.

Att en ateist och sekulariserad professor säger så är naturligt och självklart. Också en vanlig svensk skulle lätt hålla med Tännsjö i det.

Och moderna kristna, liksom även Stanley, håller delvis med men menar att det är djävulen som står bakom allt otrevligt i tillvaron och att Gud inte kan göras ansvarig för det lidande som övergår världen.

Alla har farit vilse och har grundligt fel.

Krig och det som kallas för "naturkatastrofer" är Guds straffdomar. Det är Gud som handlar i vrede.

Om kyrkan skulle vara Gud och Hans Ord trogen också under 1900-talet, och förkunnat att Gud i vrede straffar syndare, då hade Tännsjö inte kunnat säga vad han sa i morse. Då hade han bara kunnat säga: "Jag tror inte på någon straffande Gud." Men eftersom kyrkan idag förnekar att Gud kan handla i vrede så har professorn fått ett rejält övertag och kan angripa och håna den kristna tron med kraft.

Den kristna församligen måste tillbaka till urkällan för sin tro - Bibeln. Och åter igen börja våga förkunna om en vred Gud som är aktivt verksam i världen. Kyrkan måste en gång för alla överge den söta och kramgoa nallebjörnsguden, det är en falsk avgud som perverterar människors sinnen.

Om inte det sker kommer Satan att få alltfler anhängare.

januari 02, 2006

New Orleans + Estonia

Jag tittade idag på programmet Doktor Phil i TV4+ som handlade om Guds straffdom över New Orleans.

En polischef berättade gripande om hur hans enhet ville hjälpa folk men kunde inte alltid det eftersom de i stället var tvungna att ta itu med plundrare, våldsmän och krypskyttar som hela tiden försökte hindra hjälparbetet. Barn var i desperat behov av omedelbar hjälp, men man kunde inte bistå dem på grund av krypskyttar.

Och för några dagar sedan såg jag på ett program om Estonias förlisning som gick på Discovery. Där fick jag höra något jag inte hört förr av svensk media. När Estonia låg på sidan och höll på att sjunka och folk desperat klättrade upp på fartygets sida för att rädda sina liv, så fanns där våldsmän och plundrare som väntade på dem och slog dem och stal vad de bar på sig.

Mig förvånar det inte, för just så är det. Överallt ibland oss finns ondskans människor, beredda att plåga oss så fort de får minsta möjlighet.

Jag säger bara en sak - tack Gud för det evigt brinnande helvetet! Ära vare Gud för Gehenna!

arkeologiska skatter

"Israeli archaeologists, screening tons of rubble scooped out of this ancient city's sacred Temple Mount, have discovered hundreds of artifacts and coins, as well as jewelry, some with biblical links dating back more than three millennia." länk
Man tror att till och med profeten Jeremia ger ledtrådar till dessa fynd. I princip varje år låter Gud spännande vittnesbörd krypa fram ur Israels jord.

anarki och skräck i Gaza

"Det råder nu anarki och kaos på Gazaremsan. Varje dag rapporteras om hur olika palestinska grupper drabbar samman inbördes ... Förutom kidnappningar pågår blodiga klanstrider, väpnade ockupationer och attentat mot myndigheter och internationella organisationer, liksom raketattacker mot israeliska mål. Polisen står för det mesta handfallen." länk

Alltsedan begynnelsen och den tid Bibeln beskriver så har hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, periseerna, hiveerna och jebusiterna - de arabiska stammarna och klanerna stridit och krigat mot Israel och mot varandra.

Så kommer det att förbli till den Yttersta Dagen. Däri kan vi bevittna Guds vrede i den delen av världen.

Gud sa till det utvalda folket Israel redan vid tidsåldrarnas morgonrodnad:

"Jag skall förbanna den som förbannar dig."
1 Mosebok 12:3

Läkaren Christina undkom döden

"Hennes mamma önskade att hon fått göra abort. Då hade läkaren Christina Doctare inte funnits idag." länk
Läkaren Christina Doctare är bara en av flera hundratusen svenskar som undkom slaktarkniven med blotta förskräckelsen. Tack vare att hon levde under en tid då abort ännu var skamligt och vidrigt.

I dag dödas nära 100 ofödda barn varje dag i Sverige. "Röken" kan ses ovanför sjukhusens skorstenar varje dag. Guds vrede flammar över land och folk på grund av denna abortindustri.

Eftersom kärleken har kallnat är det ingen som protesterar. Även om det finns något enstaka undantag.

barnagan ökar i Sverige

"Många svenska barn blir fortfarande slagna, trots att förbudet mot barnaga är över 20 år gammalt." länk
Detta är goda nyheter. Och som väl är, är det bara något över tiotalet länder i världen som har ett förbannelsens barnagaförbud.

Att aga olydiga och elaka barn är något självklart. Det är inprogrammerat av Skaparen i våra gener. Därför kan inga lagar i världen förhindra detta.

I ett rättfärdigt land agar föräldrar och lärare olydiga barn. Och inte bara det, det ska vara inskrivet i lagarna som ett påbud. Och den förälder eller lärare som vägrar aga elaka och trotsiga barn ska ställas till svars och straffas.

Iran varnar

"Iran varnade på söndagen för kraftfulla reaktioner om landet kärnkraftsanläggningar och militära baser skulle attackeras av Israel eller USA." länk
Jag utgår ifrån att Israel (och USA?) kommer att angripa Iran under detta år. Om de inte gör det kan det visa sig bli ett av de största misstagen i historien. Åtminstone för Israels del.

Gud, låt din vrede utgjutas! Låt människorna se att du är en rättfärdig Gud!

Var snäll!

För det mesta blixtrar och dundrar det här. Men då och då tillåter jag att en strimmma ljus får passera mellan de mörka och tunga molnen.

Denna gång handlar det om att vara snäll. Och om alla de positiva återverkningar som snällhet och godhet för med sig.

Varje rättfärdig skola borde ha minst en lektion per vecka som handlar om snällhet och godhet.

Artikel publicerad idag om snällhet.