december 19, 2005

USA:s media = vänster

"I suspected that many media outlets would tilt to the left because surveys have shown that reporters tend to vote more Democrat than Republican." länk
Att USA:s media till stor del är vänsterinriktat är allom bekant. Men att det var så kraftigt vridet var lite överraskande.

Tydligen verkar amerikanarna ändock inte vara alltför lättlurade. Men man kan undra hur det skulle se ut i USA om det over there vore en balanserad media?

I Sverige är situationen likartad.

Media är en stark maktfaktor i varje samhälle. Inte undra på att Ormen vill slingra sig in där.