december 31, 2005

Upprörande bilder på Muhammed

"Under hösten har en intensiv yttrandefrihetsdebatt förts i Danmark sedan Jyllands-Posten publicerat tolv tecknade bilder på temat profeten Muhammed, varpå några av upphovsmännen hotades till livet." länk
Muslimska länder hotar nu med kulturell och ekonomisk bojkott av Danmark. Det är bra, jag står på muslimernas sida i detta. Och jag hoppas Danmark kommer att straffas av muslimska länder för sitt Islamförakt och sin religionsnazism.

Satir och hädelse mot religioner ska inte tillåtas, i synnerhet inte om den riktas mot Kristendomen.

Det gudsfientliga Sverige avskaffade hädelseparagrafen 1949. Men ett rättfärdigt land har hädelselagar. Den som hädar den kristna tron eller Bibeln och de dogmer, händelser och personer som där skildras ska straffas enligt lag. I svårare fall med döden.

"Den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling som smädar Namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas."
3 Moseboken 24:16