december 11, 2005

Sverige - en hängiven Terrorist

Det som mer än något annat främjar terrorbrott är att låta terrorister komma till tals.

Den som vill bli känd över hela världen kan välja att bli "martyr" och låta spela in en video på sig själv och låta några religiösa fraser utspys ur munnen tillsammans med lite allmänt Israel-USA hat. En sådan person vet att Satans alla tv-bolag kommer att visa inslaget för den gråa fördömda massan i världen.

De allra flesta tittare kommer visserligen att avsky det som de ser och hör. Men samtidigt kommer inslaget att inspirera tusentals okunniga analfabeter, religiösa extremister och andra typer att söka få samma fantastiska uppmärksamhet.

Terrorism och religiös extremism skulle leva i en blek skuggtillvaro om inte media, och då i synnerhet västerländsk media, valde att hjälpa terroristerna att få ut sitt budskap och ge dem gratis reklam. En muslimsk religiös fanatisk analfabet som suktar efter 72 orörda jungfrur i sin muslimska himmel kan alltså får betydligt större uppmärksamhet än vad Jesus fick under de första tusen åren.

De värsta demonerna är således inte terroristerna, utan västerländsk media som låter sig vara villiga megafoner för "martyrer" och terrorister. Al-quaida ledare har också i intervjuer erkänt just detta, de har sagt att kriget utkämpas minst lika effektivt med hjälp av media. De vet att varje gång det visas ett nyhetsinslag av t.ex. en sån där "martyr" så flyttar terroristerna fram sina positioner på slagfältet ytterligare någon kilometer. Terroristernas vapen är inte knivar och bomber och några blodiga och söndertrasade människor, utan tidningar och TV.

Vill vi därför verkligen bekämpa terrorism så ska vi angripa media, och inte i dumhet beklaga oss över enskilda terroristdårar. Alla ansvariga inom media som på minsta sätt för vidare eller ger inidrekt "reklam" åt terrorister och "martyrer" ska betraktas som kriminella och bör straffas av terroristlagar.

Så fort en tidning visar en bild på en "martyr" ska de ansvariga fängslas och tidningen tvingas att läggas ner.

Så fort en nyhetskanal visar en video där "martyren" får kräka upp sin dårskap ska de ansvariga för inslaget fängslas och nyhetskanalen få böta ett mycket kännbart belopp.

Det absolut viktigaste i vår tid är att det blir en medvetenhet om att olika former av "mediereklam" för terrorism, är detsamma som att underblåsa terrorism, att hälla bensin på brasan. Sådan galenskap måste kriminaliseras.

Tystnad och negligerande är de överlägset bästa vapnen i kampen mot terrorism. Och att statsmakter samtidigt i hemlighet och med särskilda befogenheter verkar för att med kraft oskadliggöra terrorister och fängslar terrormisstänkta.

Så minns nu detta: varje gång som t.ex. SVT visar en Al-quaida ledare som levererar ett budskap, eller visar en martyr som med vapen i hand läser upp sitt sista meddelande innan han beger sig av och spränger sig själv och oskyldiga i luften, så blir SVT medskyldig till spridande av terrorism och även medskyldig till alla framtida terrorbrott.