december 14, 2005

Seriemördaren Thomas Quick

Gud befaller i Bibeln att mördare ska dömas till döden.

Svenska staten däremot ger seriemördare alla möjliga slags förmåner så att de fullt ut ska kunna njuta av livet, se här.

Svenska staten hamnar därmed lika mycket under Guds vrede som mördaren.