december 19, 2005

Saddam älskar Chirac

"I intervjun passar Hussein på att hylla den franske presidenten, Jacques Chirac. ? Chirac är en av mina äldsta vänner, säger han." länk
Det har vi medvetna vetat länge. Frankrike är en tråd i terrorismens spindelnät, om än inte alltid synlig. Deras protester och trilskanden inför Gulfkriget och Irak kriget och deras upproriska trots mot USA beror på att terrorismens andemakt länge haft Frankrike i sin hand.

Guds vredes tryck över Frankrike är starkt.