december 10, 2005

rätt uppförande vid entréer

Vid stressad juletid flockas människorna i stan och springer ut och in i affärer för att tillfredsställa sina lustar. Ett frustrerande fenomen som då alltid inträffar är att ouppfostrade människor ofta stannar till strax innanför eller utanför entréerna till affärer.

Mänsklighetens allmäntillstånd skulle förbättras betydligt om folk begrep att inte ställa sig och fundera, eller tjatttra med vänner och bekanta vid dessa in- och utgångar. Det blockerar för andra. Det skapar frustration och irritation. Det leder till knuffar och grymtningar.

Det stör julefriden helt enkelt.

Därför borde varje anständig affär ha en vakt med piska med rätt att använda denna så fort ociviliserade människor stannar till vid entrén.