december 19, 2005

Rökdemonerna ändrar strategi

"Från den 1 januari får de runt tusen anställda i Älvdalens kommun i Dalarna inte längre röka på arbetstid." länk

"WHO anställer från och med den första december inte längre personer som röker eller använder tobak på andra sätt. Det är första gången en stor internationell organisation, dessutom FN-anknuten, fattar ett så radikalt beslut." länk

"Varje gång en rökare som jobbar inom sjukvården i Jönköpings län vill ta sig ett bloss, måste han eller hon från och med nu byta kläder. Dessutom görs ett löneavdrag för röktiden." länk

Rökdemonerna har tagit livet av miljoner människor, och orsakat skada och lidande för kanske miljarder människor.

Att människorna är i Satans makt kan lätt förstås bl.a. genom att just betrakta rökningens fenomen. Att folk frivilligt väljer att fylla sina lungor med dödliga och livsfarliga gifter kan lättast förklaras med Satans existens.

Men det händer ibland att någon solstråle tittar fram bakom de mörka molnen. Den uppblossade kampen mot rökningen kan kanske ses som en liten solstråle.

Men världen kryllar dock av miljoner andra gifter i mat och dryck, så Satan är nog inte särskilt sorgsen. Han har ändå sin givna plats i människors hjärtan.

Dessutom kommer folk att röka alltmer hemma istället, till död och skada för framför allt barnen. Detta vet Satan.