december 23, 2005

prygla plågoandarna

"Barnkliniken har tagit fasta på studier som visat att barns hjärnor kan påverkas av för mycket tv-tittande. Det finns misstankar att små barns hjärnor kan ta direkt skada av de snabba växlingarna i bilden." länk
Både i trailers och i själva programmen fladdrar nu bilderna förbi, det kan vara flera bildväxlingar per sekund.

Det är självklart att inte bara barn utan även vuxna påverkas destruktivt av detta. Våra sinnen är inte skapade för att kunna hantera sådant.

Men där sitter nu flickor och pojkar ostörda i redigeringsrummen och mixtrar ihop på några sekunder snabba bildväxlingar som sedan plågar oss människor och orsakar psykiska störningar.

Nej, dra fram de där omdömeslösa flickorna och pojkarna ur sina gömda rum. Prygla dem och förbjud dem sedan att plåga folket på detta sjuka sätt.