december 01, 2005

Pippi Långstrump

I media uppmärksammas nu att det är 60 år sedan den första boken om Pippi Långstrump kom ut. Detta firas på sina håll. Men vi rättfärdiga är beklämda av sorg.

Istället borde t.ex. biblioteken detta år tömmas på alla Pippi böcker och dessa brännas på bål.

Pippi representerar den frigjorda, starka, smarta och upproriska feministkvinnan. Det är en ful avgud som listigt döljer sig bakom ett sken av viss snällhet, humor och sprallighet.

Det finns kanske ingen annan svensk kvinna som mer än Astrid Lindgren har påverkat barn runt om i världen att göra uppror mot den Guds eviga skapelseordning som avser man-kvinna, och barn-vuxna. En annan allvarlig sak är att Astrid till och med offentligt vågade sig på att tala negativt om barnaga!

Istället för att tvinga in Pippianden i barnens sinnen så borde rättfärdiga föräldrar, och lärare i skolorna, låta barnen varje dag läsa bibelberättelser, om t.ex. syndafloden, elden över Sodom och Gomorra, plågorna i Egypten, och berättelser om barnens vän - Jesus, och låta dem läsa om Paulus och andra apostlar.

Då skulle de lära sig att frukta Gud och respektera vuxna, och alla flickebarn skulle lära sig att vörda det andra könet. Det skulle förändra samhället i mer positiv riktning. Vi skulle bl.a. få mer stillsamma och lydiga barn. Och barns psykiska hälsa skulle förbättras.