december 15, 2005

Peter Kadhammar är rädd

Varför är journalisten Peter Kadhammar rädd? Jo, därför att han inte har gått på medias vilseledande skriverier om Brås hyperkänsliga rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (pdf). Peter har läst rapporten och darrar av kraften i den.

Han redogör för en del besvärande fakta: "Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på personer som är födda utomlands och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge föräldrarna födda utomlands.
Det är fyra gånger vanligare att invandrare är misstänkta för mord, dråp och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. När det gäller misstänkta för våldtäkt är statistiken ännu värre: invandrarna är 4,5 gånger fler än de som är födda i Sverige av svenska föräldrar.
" länk

Det är bra med klarspråk. Men vad ska då samhället göra åt denna verklighet? Förtiga den, som Peter vill? Nej, det finns bättre saker att göra. Man måste först bli medveten om en sak. Det är att svensk kriminalpolitik i grunden oftast skiljer sig ljusår från den kriminalpolitik som finns i de länder från vilka många invandrare kommer ifrån. I många andra länder straffar man faktiskt brottslingar. Det innebär smärta och otrevligheter att begå brott i andra länder. Det får kännbara konsekvenser.

Men så får man inte behandla brottslingar i Sverige. Här får man bara antingen vårda eller rehabilitera brottslingar. Och kriminella ungdomar får kanske bara prata med någon välmenande socialtant. Och denna väsensskillnad i behandling av kriminella gör att många invandrare inte har någon respekt för svensk lagstiftning. Man bara ler milt åt galenskapen och börjar smida på sina planer.

Tyvärr kommer dock inte politiker eller samhällsdebattörer att ta upp denna verklighet. För s.k. "human" kriminalpolitik är i Sverige en helig ko som omfamnas och försvaras av alla riksdagspartier.

Det är synd, för det skulle bli betydligt färre brott av främst invandrare, men också av svenskar, om rättsväsendet åter igen verkligen började straffa brottslingar.