december 16, 2005

om att nysa på rätt sättNu är det strax Jul och människorna kommer tillsammans som aldrig annars. Därför tänkte jag nu berätta hur man ska uppföra sig som civiliserad människa när man ska till att nysa eller hosta.

Det äckligaste och värsta sättet är att nysa eller hosta i handen. Så som förbannelsens människor dock gör. Då vore det faktiskt hundrafalt bättre att nysa/hosta på sin egen fot, eller sitt ben, eller böja sig och nysa/hosta på magen.

Handen använder människorna till att hälsa på andra med. Och de tar i dörrhandtag. Och de tar i osten. Och de tar i tidningen eller boken på biblioteket. Ja, de tar i allt möjligt. Och ju mer smittämnen, bakterier och virus människorna har i handen ju större smittspridare blir de.

Så det mest omdömeslösa, kärlekslösa, och elaka sätt man kan nysa/hosta på är att ta sin hand och föra den till munnen och hosta/nysa i den. Då skulle man lika gärna kunna bända upp munnen på någon intill sig och nysa in i den. Fast det vore något mindre ont, för då blir bara en person drabbad, nyser man i handen smittar man indirekt många.

Den ociviliserade och okunniga människan ställer sig då frågan hur man ska göra.

Man ska alltid nysa/hosta i armvecket. Man höjer armen och för armvecket tätt intill munnen och utstöter och sprider sedan sina anstötliga "gifter" i armvecket. Det har även den fördelen att det dämpar det frånstötande bullret.

Om alla uppförde sig på detta civiliserade sätt skulle förkylningar och andra sjukdomar minska drastiskt i Sverige. Och detta i sin tur skulle innebära en stor besparing för staten. En veckas intensiv mediekampanj med information om detta skulle i förlängningen bidra med flera extra miljarder till statskassan.

Men framför allt skulle det innebära att alla som har minsta känsla för vett & etikett skulle få det betydligt angenämare i umgänget med sina medmänniskor.