december 29, 2005

mördare ska inte få nåd


"En livstidsdömd mördare fick nåd av regeringen och släpptes fri ... Nu har mannen åtalats för nya grova våldsbrott och fördes i går tillbaka till fängelset." länk

Mördare ska inte belönas med nåd, för då kan det bli som enligt citatet. Oskyldiga drabbas och orättvisa skipas.

Mördare ska enligt Guds befallning straffas med döden. Dvs staten ska verkställa Guds vrede över en sådan.