december 19, 2005

Moské i Skövde

"Första spadtaget har tagits i det som ska bli Skövdes första moské." länk
Det finns naturligtvis bara En Enda Sann Religion - Kristendomen.

En orsak till att andra religioner ska tillåtas i ett land är att de är goda tjänare i Guds vredes hand. En del av de förtappade i Sverige är ämnade att låta sig vilseledas. Andra är ämnade att förvillas.

Därför ska vi tacka Gud även för t.ex. Islam, Buddhism, Hinduism och Judendom.

Vi ska tacka Gud för att Han nu med denna nya moské kommer att sänka ner Sverige djupare i avfallets mörker.

Om 100 år kan det mycket väl finnas moskéer i de flesta av landets kommuner. Och att muslimerna blir fler i landet är något positivt ur flera aspekter.

Framför allt ska det alltså ses som ett utgjutande av Guds vrede. Detta bl.a. på grund av svenskars gudlöshet och ogudaktighet, sexuell tygellöshet, hädelse, homosex, materialism, m.m.

Den som förhärdar sitt eget hjärta blir ytterligare förhärdad av Gud.