december 12, 2005

Mauricio Rojas vågar

I dag i DN-debatt tar Mauricio Rojas bladet från munnen och uttalar det som är tabu i Sverige att uttala;

Nämligen att invandrare är starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. Det kanske de flesta av oss medvetna visste. Men han går längre, han påstår att orsaken bäst går att finna i
invandrarnas sociokulturella arv.

DN-debatt.

Nu är allt detta inget han själv hittat på, statistiken kommer BRÅ att presentera på onsdag.

---------------------------

Ett rättfärdigt land välkomnar människor i nöd, varifrån de än kommer. Men ett rättfärdigt land ställer också krav. Varje invandrare och flykting som kommer till Sverige, särskilt de som kommer från länder med utbredd våldskultur, måste delta i en 6 månaders utbildning där de får kunskap i Bibeln och etik och moral. Och de ska undervisas om att en invandrare/flykting som begår ett grovt brott eller några mindre brott, kommer att utvisas från landet efter avtjänat straff med bland annat prygel.

Det skulle göra Sverige lite tryggare.